2008

 

2008. gada  “_____”_______________

 

 9/4 - __________                                                                      

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

              Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija nolēma konceptuāli atbalstīt  likumprojektu “Grozījumi likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”” (reģ.nr.870/Lp9) un lūdz to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā.

 

Pielikumā: anotācija.         

           

 

 

 

Cieņā

komisijas priekšsēdētājs                                                                               Jānis Šmits                

 

 

 

 

 

 

Anotācija likumprojektam “Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””(reģ.nr.870/Lp9)

 

1) Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Iesniedzot grozījumus likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, frakcija Jaunais laiks piedāvā Starptautisko veco ļaužu dienu 1.oktobrī oficiāli iekļaut atzīmējamo dienu sarakstā. Starptautisko veco ļaužu dienu, ko svin lielākā daļa Eiropas Savienības valstu, Pasaules Veselības organizācija pasludinājusi, lai pievērstu sabiedrības uzmanību gados vecu cilvēku sadzīves, veselības un citām problēmām.

2) Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3) Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4) Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

5) Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6) Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Konsultācijas ir notikušas ar biedrībām

 1. „Dienas centrs veciem cilvēkiem “Senioru klubs”” (Rīga).
 2. Garkalnes novada pensionāru apvienība (Rīgas rajons).
 3. Gulbenes pilsētas pensionāru apvienība (Gulbenes rajons).
 4. Jaunsilavas Sabiedriskais centrs (Preiļu rajons).
 5. Biedrība „Jēkabpils pensionāru apvienība “Sasaiste”” (Jēkabpils).
 6. Biedrība „Jūrmalas pensionāru apvienība” (Jūrmala).
 7. Biedrība ”Aknīstes senči” (Jēkabpils rajons).
 8. Biedrība „Lauku partnerība „Sēlija” ( Jēkabpils rajons)
 9. Biedrība ”Līvānu novada pensionāru apvienība” (Preiļu rajons).
 10. Biedrība „Madonas pilsētas pensionāru biedrība” (Madonas rajons).
 11. Medņevas pagasta un Balvu rajona invalīda sporta un rehabilitācijas klubs “Medņeva” (Balvu rajons).
 12. Biedrība ”Palīdzi sev” (Balvu rajons).
 13. Biedrība “Saulriets” (Daugavpils rajons).
 14. Pensionāru biedrība “Ventspils liedags” (Ventspils).
 15. Biedrība ”Rīgas apriņķa pensionāru apvienība” (Rīgas rajons).
 16. Biedrība ”Rožupes sabiedriskais centrs (Preiļu rajons).
 17.  Biedrība ”Sabiedriskais centrs „Aizkalne”” (Preiļu rajons).
 18. Biedrība „Staiceles pilsētas sieviešu klubs „Saulgriezes”” ( Limbažu rajons)
 19. Biedrība „Saukas sabiedriskais centrs” (Jēkabpils rajons).
 20.  Biedrība “Mērdzenes Gundega” (Ludzas rajons).
 21. Biedrība „Kamolītis” (Lēdurga, Limbažu rajons)
 22.  Biedrība ”Sociālās aprūpes māja - dienas centrs “Gaismiņas”” (Rīgas rajons).
 23. Biedrība „Lielvārdes pilsētas pensionāru biedrība” (Ogres rajons)
 24. Biedrība „Neretas papardītes” ( Aizkraukles rajons)
 25. Biedrība „Skaistas atbalsta centrs” ( Krāslavas rajons)
 26. Biedrība „Tukuma pilsētas pensionāri” ( Tukuma rajons)
 27.  Biedrība „Rūjienas ievas” ( Valmieras rajons)
 28.  Biedrība „Dienas centrs „Gauja”” ( Rīgas rajons)
 29. Iniciatīvas grupa „Allažu pensionāru kopa” ( Rīgas rajons)
 30.  Biedrība “Baltā māja” (Līvāni), sadarbības tīkla atbildīgā dalīborganizācija.

 

7) Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Jaunas institūcijas netiek radītas, un esošo funkcijas netiek paplašinātas.