Likumprojekts

 

2008. gada ___ decembrī   nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

 

          Juridiskā komisija lūdz izdalīt deputātiem par steidzamu atzīto likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā” (Nr.1002/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

          Pielikumā: likumprojekta tabula uz 2 lapām.

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                         V.Muižniece


Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

                       

Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā

(Nr.1002/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(2)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 5. nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 5.nr.) šādu grozījumu:

Pārejas noteikumi
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.01.2008. likumu)

 

1. Līdz dienai, kad stāsies spēkā attiecīgie grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam", deputātu amata algu izmaksai nepieciešamie izdevumi tiek segti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 

2. No 2008.gada 1.aprīļa līdz 2008.gada 31.decembrim, piemērojot likuma 3. un 4.pantu, izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā norādītais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2006.gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficientu 1,1.

(24.01.2008. likuma redakcijā)

3.Saskaņā ar šo  likumu noteikto atlīdzību (amata algu u.c.) 2009.gadā nosaka atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā.

(Pārejas noteikumu 3. punkts stājas spēkā vienlaikus ar likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”)

Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

„3. No 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim, piemērojot likuma 3. un 4.pantu, izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā norādītais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2007.gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficientu 0.812.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

„3. No 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim, piemērojot likuma 3. un 4.pantu, izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā norādītais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2007.gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficientu 0.812.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izteikt pārejas noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

„3. No 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim, piemērojot šā likuma 3. un 4.pantu, izmantojams Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā norādītais sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējās darba samaksas apmērs 2007.gadā, šim darba samaksas apmēram piemērojot koeficientu 0.812.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

2.

Juridiskā komisija

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.”

Atbalstīts

 Likums stājas spēkā 2009. gada 1. janvārī.