Rīgā,

Rīgā,

 

 

 

2008. gada 10. decembrī

Nr. 9/1- 2 -116 - (9/08)

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Latvijas Nacionālo  bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās”” ( Nr. 815/Lp9)   /Dok.Nr. 2772 /.

 

Likumprojekta trešajam lasījumam tika saņemts 1.priekšlikums.

 

 

 

Pielikumā: Priekšlikumu tabula uz       lp.

 

 

Cieņā,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                                                       Likumprojekts 3.lasījumam

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās””

(reģ. Nr. 815/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtā

redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(1)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 6.nr.; 2001, 8.nr.; 2002, 5.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 6.nr.; 2001, 8.nr.; 2002, 5.nr.; 2008, 3.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību pilnvaras

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās starptautiskajās operācijās Apvienoto Nāciju Organizācijas vai citas starptautiskas organizācijas apstiprināta mandāta ietvaros vai saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem, kā arī ar Saeimas, Ministru kabineta vai — likumā īpaši paredzētajā gadījumā — aizsardzības ministra lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās operācijās.

 

1.

Deputāts N.Kabanovs

Izteikt likuma 2. pantu šādā redakcijā:

„2. pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību pilnvaras

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās starptautiskajās operācijās NATO vai Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijās Apvienoto Nāciju Organizācijas vai citas starptautiskas organizācijas apstiprināta mandāta ietvaros vai saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem, kā arī ar Saeimas, Ministru kabineta vai – likumā īpaši paredzētajā gadījumā – aizsardzības ministra lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās operācijās.”

 Neatbalstīts. 

 

3.pants. Kopēju militāro vienību izveidošana

Latvijas Republika var izveidot kopējas militārās vienības ar Rietumeiropas savienību un Ziemeļatlantijas līguma organizāciju, kā arī ar citām valstīm.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt likumu ar 3.1 pantu

šādā redakcijā:

3.1 pants. Ātrās reaģēšanas spēki un piedalīšanās tajos

 

(1) Par ātrās reaģēšanas spēkiem uzskatāmas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības izveidotās kopējās militārās ātrās reaģēšanas vienības, kuras var iesaistīt starptautiskajā operācijā. Ātrās reaģēšanas spēki sastāv no jūras, gaisa un sauszemes spēku vienībām ar augstu, vidēju un zemu gatavības pakāpi.

(2) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās ātrās reaģēšanas spēkos saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dokumentiem, Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt likumu ar 3.1 pantu

šādā redakcijā:

3.1 pants. Ātrās reaģēšanas spēki un piedalīšanās tajos

 

(1) Par ātrās reaģēšanas spēkiem uzskatāmas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības izveidotās kopējās militārās ātrās reaģēšanas vienības, kuras var iesaistīt starptautiskajā operācijā. Ātrās reaģēšanas spēki sastāv no jūras, gaisa un sauszemes spēku vienībām ar augstu, vidēju un zemu gatavības pakāpi.

(2) Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās ātrās reaģēšanas spēkos saskaņā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības dokumentiem, Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Latvijas Republikas likumiem."

 

 

 

6.pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās, šo vienību finansēšana un sagatavošana


Kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un starptautiskajām operācijām sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās, nosaka Ministru kabinets.

 

2. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

 

"6. pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos, šo vienību finansēšana un sagatavošana

 

Ministru Kabinets nosaka kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos."

 

 

 

 

2. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

 

"6. pants. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību veidošana līdzdalībai starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos, šo vienību finansēšana un sagatavošana

 

Ministru Kabinets nosaka kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos."

 

Pārejas noteikums

 

 

 

Noteikt, ka līdz brīdim, kad stājas spēkā grozījumi likumā "Par valsts aizsardzību", kas paredz Ministru kabineta tiesības lemt par Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās, lēmumu par to pieņem Saeima.

 

 

3.aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

 

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikumu tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu.

 

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

 

"Ministru Kabinets līdz 2009. gada 1. februārim izdod šā likuma 6.panta jaunajā redakcijā paredzētos noteikumus, lai noteiktu kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās vai ātrās reaģēšanas spēkos. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru Kabineta 2004.gada 24.februāra noteiktumi Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

 

 

 

 

3.aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

 

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikumu tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu.

 

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

 

"Ministru Kabinets līdz 2009. gada 1. februārim izdod šā likuma 6.panta jaunajā redakcijā paredzētos noteikumus, lai noteiktu kārtību, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās vai ātrās reaģēšanas spēkos. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru Kabineta 2004.gada 24.februāra noteiktumi Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."