PROJEKTS

Rīgā, 2008.gada 11.decembrī

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Lailas Gulbes iecelšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Anitas Moļņikas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece  


 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Anitas Moļņikas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Anitu Moļņiku par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi.