Rīgā,

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

 

2008. gada 17. decembrī

Nr.9/1- 2- 117 - (9/08)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem” /Nr. 834/Lp9/.

 

Priekšlikumi likumprojekta otrajam lasījumam netika saņemti.

 

 

 

Pielikumā: Likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

Cieņā,

 

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                               Likumprojekts 2. likumprojekts

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem

 

 

 

 

1.pants. 2008.gada 15.jūnijā Džedžu parakstītā Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk – Konvencija) un tās 2008.gada 15.jūnijā Džedžu parakstītais protokols (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2.pants. Konvencijā un Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

 

3.pants. Konvencija un Protokols stājas spēkā Konvencijas 28.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija un Protokols latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada _______________.