Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2008.gada 11.septembra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kirgizstānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību". (Nr.800/Lp9)

(Dok. Nr.2736, 2736A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu". (Nr.801/Lp9)

(Dok. Nr.2751, 2751A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā". (Nr.802/Lp9)

(Dok. Nr.2759, 2759A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā), Nacionālās drošības komisijai


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā". (Nr.803/Lp9)

(Dok. Nr.2760, 2760A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Grozījums Ieroču aprites likumā". (Nr.804/Lp9)

(Dok. Nr.2761, 2761A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā". (Nr.805/Lp9)

(Dok. Nr.2762, 2762A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā), Nacionālās drošības komisijai


7.         7. Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā". (Nr.806/Lp9)

(Dok. Nr.2763, 2763A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


8.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Nr.807/Lp9)

(Dok. Nr.2764, 2764A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Nr.808/Lp9)

(Dok. Nr.2765, 2765A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai


10.         10. Likumprojekts "Latvijas - Šveices sadarbības programmas vadības likums". (Nr.809/Lp9)

(Dok. Nr.2766, 2766A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības komisijai


11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.810/Lp9)

(Dok. Nr.2767, 2767A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


12.         12. Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā". (Nr.811/Lp9)

(Dok. Nr.2768, 2768A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


13.         13. Likumprojekts "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem". (Nr.812/Lp9)

(Dok. Nr.2769, 2769A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


14.         14. Likumprojekts "Par Eiropas Savienības Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumu, lai saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu noslēgtu attiecīgus nolīgumus ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīna), Indiju, Japānu, Korejas Republiku, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par grozījumiem un nepieciešamajām kompensācijas korekcijām, kas jāveic pēc Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Austrijas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās Eiropas Savienībai". (Nr.813/Lp9)

(Dok. Nr.2770, 2770A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


15.         15. Likumprojekts "Grozījums Tiesnešu izdienas pensiju likumā". (Nr.814/Lp9)

(Dok. Nr.2771, 2771A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


16.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās"". (Nr.815/Lp9)

(Dok. Nr.2772, 2772A)        (Balsojums: par-67, pret-17, atturas-1)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


17.         17. Likumprojekts "Grozījumi Satversmes tiesas likumā". (Nr.816/Lp9)

(Dok. Nr.2773, 2773A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


18.         18. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.817/Lp9)

(Dok. Nr.2774, 2774A, 2774B)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


19.         19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē". (Nr.818/Lp9)

(Dok. Nr.2780, 2780A)        (Balsojums: par-36, pret-27, atturas-23)   Noraidīts   
Deputāti Anna Seile, Ilma Čepāne, Sandra Kalniete, Kārlis Šadurskis, Gunārs Laicāns, Ina Druviete


20.         20. Likumprojekts "Par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās". (Nr.819/Lp9)

(Dok. Nr.2785, 2785A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


21.         21. Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā''. (Nr.820/Lp9)

(Dok. Nr.2786, 2786A)
Sociālo un darba lietu komisija
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


22.         22. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Nr.821/Lp9)

(Dok. Nr.2787, 2787A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


23.         23. Likumprojekts "Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā". (Nr.822/Lp9)

(Dok. Nr.2788, 2788A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


24.         24. Likumprojekts "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Nr.823/Lp9)

(Dok. Nr.2789, 2789A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


25.         25. Likumprojekts "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā". (Nr.824/Lp9)

(Dok. Nr.2790, 2790A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


26.         26. Likumprojekts "Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās". (Nr.825/Lp9)

(Dok. Nr.2791, 2791A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


27.         27. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Nr.826/Lp9)

(Dok. Nr.2792, 2792A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


28.         28. Likumprojekts "Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā". (Nr.827/Lp9)

(Dok. Nr.2793, 2793A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības komisijai (atbildīgā)


29.         29. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". (Nr.828/Lp9)

(Dok. Nr.2794, 2794A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai


30.         30. Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā". (Nr.829/Lp9)

(Dok. Nr.2795, 2795A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


31.         31. Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likums". (Nr.830/Lp9)

(Dok. Nr.2798, 2798A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības komisijai


32.         32. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Nr.831/Lp9)

(Dok. Nr.2800, 2800A)        (Balsojums: par-52, pret-13, atturas-20)
Deputāti Solvita Āboltiņa, Ingrīda Circene, Dzintars Zaķis, Jānis Reirs, Artis Kampars
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), visām komisijām


33.         33. Likumprojekts "Par Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem". (Nr.832/Lp9)

(Dok. Nr.2806, 2806A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai


34.         34. Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - Dienvidu tilta pār Daugavu 3.kārtas būvniecībai". (Nr.833/Lp9)

(Dok. Nr.2808, 2808A)        (Balsojums: par-61, pret-1, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


35.         35. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem". (Nr.834/Lp9)

(Dok. Nr.2810, 2810A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai


36.         36. Likumprojekts "Par Protokolu par Horvātijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam". (Nr.835/Lp9)

(Dok. Nr.2822, 2822A)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-4)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


37.         37. Likumprojekts "Par Protokolu par Albānijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam". (Nr.836/Lp9)

(Dok. Nr.2823, 2823A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


38.         38. Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā". (Nr.837/Lp9)

(Dok. Nr.2825, 2825A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības komisijai


39.         39. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību". (Nr.838/Lp9)

(Dok. Nr.2826, 2826A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


2. Par atvaļinājuma piešķiršanu


40.         Deputātam Oļegam Deņisovam.

(Dok. Nr.2803)   Pieņemts   


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


41.         1. Lēmuma projekts "Par deputāta Nikolaja Kabanova atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas". (Nr.486/Lm9)

(Dok. Nr.2753)        (Balsojums: par-57, pret-10, atturas-9)   Paziņojums   
Deputāti Jānis Urbanovičs, Valērijs Agešins, Boriss Cilevičs, Nils Ušakovs, Jānis Tutins, Aleksandrs Golubovs, Sergejs Mirskis, Ivans Ribakovs, Vitālijs Orlovs, Andrejs Klementjevs


42.         2. Lēmuma projekts "Par deputāta Nikolaja Kabanova ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā". (Nr.487/Lm9)

(Dok. Nr.2754)        (Balsojums: par-50, pret-11, atturas-10)   Paziņojums   
Deputāti Jānis Urbanovičs, Valērijs Agešins, Boriss Cilevičs, Nils Ušakovs, Jānis Tutins, Aleksandrs Golubovs, Sergejs Mirskis, Ivans Ribakovs, Vitālijs Orlovs, Andrejs Klementjevs


43.         3. Lēmuma projekts "Par Ivara Dzindzuka apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi". (Nr.490/Lm9)

(Dok. Nr.2811)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


44.         4. Lēmuma projekts "Par Ramiro Grandāna apstiprināšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi". (Nr.491/Lm9)

(Dok. Nr.2812)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


45.         5. Lēmuma projekts "Par Sarmītes Lucavas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi". (Nr.492/Lm9)

(Dok. Nr.2813)        (Balsojums: par-67, pret-5, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


46.         6. Lēmuma projekts "Par Irēnas Milleres apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi ". (Nr.493/Lm9)

(Dok. Nr.2814)        (Balsojums: par-70, pret-2, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


47.         7. Lēmuma projekts "Par Ivetas Salakas apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi". (Nr.494/Lm9)

(Dok. Nr.2815)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


48.         8. Lēmuma projekts "Par Aleksandra Skritņika apstiprināšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi". (Nr.495/Lm9)

(Dok. Nr.2816)        (Balsojums: par-65, pret-6, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


49.         9. Lēmuma projekts "Par Signes Vilnes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Nr.496/Lm9)

(Dok. Nr.2817)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


50.         10. Lēmuma projekts "Par Tatjanas Jefremovas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Nr.497/Lm9)

(Dok. Nr.2818)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


51.         11. Lēmuma projekts "Par Ilzes Ieviņas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Nr.498/Lm9)

(Dok. Nr.2819)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


52.         12. Lēmuma projekts "Par Ināras Jaunzemes iecelšanu par Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Nr.499/Lm9)

(Dok. Nr.2820)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


53.         13. Lēmuma projekts "Par Ineses Trēdes apstiprināšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Nr.500/Lm9)

(Dok. Nr.2821)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


63.         Lēmuma projekts "Par Jāņa Tiltiņa apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi". (Nr.501/Lm9)

(Dok. Nr.2838)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


54.         1. Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā". (Nr.781/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2684, 2755)        (Balsojums: par-76, pret-2, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


55.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"". (Nr.785/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2688, 2756)        (Balsojums: par-73, pret-5, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


56.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās"". (Nr.723/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.2479, 2758)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


57.         4. Likumprojekts "Par Eiropas Padomes paplašinātā daļējā nolīguma par sportu (EPAS) statūtiem". (Nr.724/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2480, 2775)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


58.         5. Likumprojekts "Par 1919.gada Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997.gada 19.jūnija grozījumu dokumentu". (Nr.784/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2687, 2776)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


59.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"". (Nr.740/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.2522, 2807)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


60.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"". (Nr.755/Lp9)

(2. lasījums)       (24 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2569, 2827)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


62.         Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā". (Nr.790/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2710, 2833)        (Balsojums: par-60, pret-14, atturas-6)   Pieņemts   
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


65.         21. Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā''. (Nr.820/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2786, 2786A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


64.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam "Invaliditātes likums" (Nr.577/Lp9) 2.lasījumam līdz 2008.gada 10.oktobrim". (Nr.502/Lm9)

(Dok. Nr.2846)        (Balsojums: par-56, pret-21, atturas-9)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija
Sēde beigusies 10:25