2008

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada 12.augusts

Nr.____________ 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījums LR Satversmē”.

Pielikumā: Likumprojekts „Grozījums LR Satversmē” uz 1 lapas.

Saeimas deputāti:

1._________________________     

2._________________________                 

3._________________________     

4._________________________     

5._________________________                 

 

 

 

 

Projekts

 

Likumprojekts

„Grozījums LR Satversmē”

 

Izdarīt LR Satversmē šādus grozījumus:

1. Izteikt 48. pantu šādā redakcijā:

48. Valsts Prezidentam ir tiesība ierosināt Saeimas atlaišanu. Viņam Saeimas atlaišana ir jāierosina, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju. Pēc tam izdarāma tautas nobalsošana. Ja tautas nobalsošanā vairāk nekā puse balsotāju izsakās par Saeimas atlaišanu un ja par Saeimas atlaišanu ir izteikušies vairāk nekā puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita, tad Saeima uzskatāma par atlaistu un izsludināmas jaunas vēlēšanas, kurām jānotiek ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Saeimas atlaišanas.

 

            2. Izteikt 50. pantu šādā redakcijā:

 

50. Viena desmitā daļa vēlētāju nevar ierosināt Saeimas atlaišanu Saeimas darbības pirmajā un pēdējā gadā.