PROJEKTS

Rīgā, 2008.gada 27.augustā

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Tatjanas Jefremovas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Ilzes Ieviņas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Ināras Jaunzemes iecelšanu par Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Ineses Trēdes apstiprināšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece  


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Ināras Jaunzemes iecelšanu par Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

 

 

 Iecelt Ināru Jaunzemi par Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.