Rīgā,

Rīgā,

 

 

 

 

2008. gada 25. jūlijā

Nr.9/1 –2- 76-(9/08)

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

Likumprojekts „Par Eiropas Padomes paplašinātā daļējā nolīguma par sportu (EPAS) statūtiem „ ( Nr. 724/Lp9);

 

Likumprojekts „ Par 1919. gada Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997. gada 19. jūnija grozījumu dokumentu „ ( Nr. 784/ Lp).

 

Ārlietu komisija minētos likumprojektus izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja savā 2008. gada 16. jūlija sēdē.

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

Cieņā,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par 1919.gada Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas

1997.gada 19.jūnija grozījumu dokumentu

 

1.pants. 1919.gada Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 1997.gada 19.jūnija grozījumu dokuments (turpmāk – konstitūcijas grozījumu dokuments) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Konstitūcijas grozījumu dokumentā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija.

 

3.pants. Konstitūcijas grozījumu dokuments stājas spēkā Starptautiskās darba organizācijas konstitūcijas 36.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms konstitūcijas grozījumu dokuments angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada __________________.