Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

 

 

2008.gada 5.augustā

Nr.______________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam izskatīšanai likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.

 

Pielikumā: Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.

 

 

 

9. Saeimas deputāti:

  1. _______________________________
  2. _______________________________
  3. _______________________________
  4. _______________________________
  5. _______________________________
  6. _______________________________

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē

 

 

 

 

Izteikt Satversmes 14.pantu šādā redakcijā:

 

„Ne mazāk kā viena  desmitā  daļa vēlētāju  var ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.
Ja tautas nobalsošanā vairākums balsotāju, kas nav mazāks par pusi no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita, izsakās par Saeimas atsaukšanu, tad Saeima uzskatāma par atsauktu un izsludināmas jaunas vēlēšanas, kurām jānotiek ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tautas nobalsošanas.
Vēlētāji nevar atsaukt atsevišķus Saeimas locekļus.”