Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2007.gada 24.maija
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā". (Nr.344/Lp9)

(Dok. Nr.940, 940A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Īslandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Īslandi un Norvēģiju". (Nr.345/Lp9)

(Dok. Nr.950, 950A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"". (Nr.346/Lp9)

(Dok. Nr.966, 966A)
Juridiskā komisija
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


4.         4. Likumprojekts "Grozījums Muzeju likumā". (Nr.347/Lp9)

(Dok. Nr.981, 981A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Grozījums Operatīvās darbības likumā". (Nr.348/Lp9)

(Dok. Nr.982, 982A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā". (Nr.349/Lp9)

(Dok. Nr.983, 983A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"". (Nr.350/Lp9)

(Dok. Nr.984, 984A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


8.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju"". (Nr.351/Lp9)

(Dok. Nr.985, 985A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības komisijai (atbildīgā)


9.         9. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.352/Lp9)

(Dok. Nr.986, 986A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


41.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"". (Nr.354/Lp9)

(Dok. Nr.993,993A)
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


2. Par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu


10.         Par Saeimas pavasara sesijas slēgšanu un rudens sesijas sākšanu.

(Dok. Nr.980)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


11.         1. Lēmuma projekts "Par Intara Bistera apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi". (Nr.149/Lm9)

(Dok. Nr.967)        (Balsojums: par-76, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


12.         2. Lēmuma projekts "Par Viestura Gaidukēviča iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi". (Nr.150/Lm9)

(Dok. Nr.968)        (Balsojums: par-79, pret-2, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


13.         3. Lēmuma projekts "Par Sanitas Strakšes iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi". (Nr.151/Lm9)

(Dok. Nr.969)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


42.         Likumprojekts "Grozījumi Personu speciālās aizsardzības likumā". (Nr.341/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.924,994)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


15.         2. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Nr.319/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.828,828B)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības komisija


16.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu". (Nr.36/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.90, 974)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


17.         4. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām". (Nr.317/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.812, 975)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


18.         5. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem". (Nr.307/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.773, 977)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


43.         Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Nr.360/Lp9)

(Dok. Nr.1004,1004A)
Deputāti: Solvita Āboltiņa, Silva Bendrāte, Inguna Rībena, Sarmīte Ķikuste, Sandra Kalniete
Nodots komisijai :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā)


44.         Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā". (Nr.361/Lp9)

(Dok. Nr.1005,1005A)
Deputāti: Solvita Āboltiņa, Silva Bendrāte, Inguna Rībena, Sarmīte Ķikuste, Sandra Kalniete
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


19.         6. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Nr.84/Lp9)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.949)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


20.         7. Likumprojekts "Grozījums Ieguldītāju aizsardzības likumā". (Nr.270/Lp9)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.951)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-1)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


21.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"". (Nr.13/Lp9)

(3. lasījums)       (11 priekšlikumi)
(Dok. Nr.957)        (Balsojums: par-77, pret-3, atturas-3)   Likums   
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


22.         9. Likumprojekts "Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums". (Nr.55/Lp9)

(3. lasījums)       (9 priekšlikumi)
(Dok. Nr.965)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


23.         10. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā". (Nr.255/Lp9)

(3. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. Nr.970)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības komisija


25.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". (Nr.332/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.857, 945)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


26.         13. Likumprojekts "Valsts materiālo rezervju likums". (Nr.338/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.892, 948)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


27.         14. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Nr.286/Lp9)

(2. lasījums)       (13 priekšlikumi)
(Dok. Nr.714, 956)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


28.         15. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī". (Nr.337/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.866, 866B, 958)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


29.         16. Likumprojekts "Grozījumi Valsts kontroles likumā". (Nr.316/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.811, 959)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


30.         17. Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā". (Nr.340/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.909, 960)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


31.         18. Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā". (Nr.313/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.792, 961)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


32.         19. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.329/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.854, 962)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


33.         20. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Nr.325/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.849, 963)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


34.         21. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.309/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.781, 964)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


35.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"". (Nr.306/Lp9)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.772, 972)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


36.         23. Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Nr.172/Lp9) (Iekļauts likumprojekts Nr.248/Lp9)

(2. lasījums)       (12 priekšlikumi)
(Dok. Nr.335, 973)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


37.         24. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 2.protokolu"". (Nr.312/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.791, 976)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


38.         25. Likumprojekts "Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums". (Nr.254/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.591, 978)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


IV. Lēmumu projektu izskatīšana


39.         1. Lēmuma projekts "Par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča saukšanai pie administratīvās atbildības". (Nr.145/Lm9)

(Dok. Nr.946)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-2)   Paziņojums   
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija


40.         2. Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā'' (Nr.293/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2007.gada 1.jūlijam". (Nr.147/Lm9)

(Dok. Nr.953)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


45.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"". (Nr.354/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.993)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


46.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"". (Nr.346/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.966)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Juridiskā komisija
Sēde beigusies 11:51