Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2007. gada 16. maijā

Nr.9/1- 2 -57-( 9/07)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1)Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām” (Nr.317/Lp9) ( Dok.nr. 812);

2)Likumprojekts „Grozījums likumā "Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 2.protokolu" (Nr.312/ Lp9)( Nr.791);

3)Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem”(Nr.307/ Lp9) ( Dok.nr. 773);

4)Likumprojekts „Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums” (Nr.254/Lp9) (Dok.nr. 591)

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 5.lp.

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Grozījums likumā "Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 2.protokolu"

 

Izdarīt likumā "Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 2.protokolu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 16.nr.) šādu grozījumu:

 

Izslēgt 2.pantu.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2007. gada ____________________.