16

16.05.2007. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi Valsts civildienesta likumā” (Nr. 84/Lp9).

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu tabula uz 2 lpp.

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                      Māris Krastiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                          Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Valsts civildienesta likumā

(nr. 84/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (nav)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 12.nr.; 2005, 10.nr.; 2006, 20.nr., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 12.nr.; 2005, 10.nr.; 2006, 20.nr., 24.nr.) šādus grozījumus:

 

34.pants. Tiesības ieņemt līdzvērtīgu ierēdņa amatu

Ierēdnim, kurš atbrīvots no ierēdņa amata sakarā ar iesaukšanu obligātajā militārajā dienestā vai ievēlēšanu amatā valsts vai pašvaldību iestādē, pēc dienesta vai pilnvaru termiņa izbeigšanās Pārvalde nodrošina tiesības ieņemt līdzvērtīgu ierēdņa amatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 34.pantā:

 

izslēgt vārdus „iesaukšanu obligātajā militārajā dienestā vai”;

izslēgt vārdus „dienesta vai”.

 

 

 

 

 

1. 34.pantā:

 

izslēgt vārdus „iesaukšanu obligātajā militārajā dienestā vai”;

izslēgt vārdus „dienesta vai”.

41.pants. Valsts civildienesta attiecību izbeigšanās

Valsts civildienesta attiecības izbeidzas:

1) ja ierēdnis ar iestādes vadītāja, iestādes vadītājs ar ministra, bet Valsts kancelejas direktors ar Ministru prezidenta lēmumu tiek atbrīvots no ierēdņa amata:

(..)

k) sakarā ar iesaukšanu obligātajā militārajā dienestā,

l) sakarā ar tiesas spriedumu krimināllietā;

2) sakarā ar ierēdņa nāvi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izslēgt     41.panta 1.punkta „k” apakšpunktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izslēgt     41.panta 1.punkta „k” apakšpunktu.