200__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.gada 23.maijā

Nr.____________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Sodu reģistra likumā”.

 

 

Pielikumā:             Likumprojekts „Grozījumi Sodu reģistra likumā” uz 1 lapas.

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

  1. _______________________________

 

  1. _______________________________

 

  1. _______________________________

 

  1. _______________________________

 

  1. ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Sodu reģistra likumā”

 

Izdarīt likumā „Sodu reģistra likums” šādus grozījumus:

 

1. Grozīt Sodu reģistra likuma 3.panta 1.daļu, izsakot to šādā redakcijā: 

„3.pants (1)Reģistrā iekļautās ziņas ir ierobežotas pieejamības informācija, izņemot informāciju par personām, kuras bijušas vai ir notiesātas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, ģimeni vai nepilngadīgajiem, vai tādu informāciju, kas citos normatīvajos aktos noteikta par vispārpieejamu informāciju”.

 

2. Grozīt Sodu reģistra likuma 15.pantu, papildinot to ar 7.daļu sekojošā redakcijā:

„7) bērna tiesību aizsardzības subjektiem – bērna tiesību aizsardzībai;”.