2007

2007.gada 23.maijā

Nr.____________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”.

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” uz 1 lapas.

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

1._______________________________

 

2._______________________________

 

3._______________________________

 

4. _______________________________

 

5.________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”

 

Izdarīt likumā „Bērnu tiesību aizsardzības likums” šādu grozījumu:

1. Grozīt Bērnu tiesību aizsardzības likumu, papildinot 51.pantu. Bērna aizsardzība no prettiesiskām darbībām ar 4.daļu sekojošā redakcijā:

„(4) Bērna tiesību aizsardzības subjektiem ir tiesības pieprasīt un saņemt no Sodu reģistra informāciju par personām, kuras bijušas vai ir notiesātas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību un ģimeni vai nepilngadīgajiem”.