Likumprojekts 3

 

2007. gada 17.maijā

 

9/4 –                                                        

       

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

                Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”” (reģ.nr.13/Lp9) izskatīšanai 3. lasījumā.

             

Pielikumā: likumprojekts 3. lasījumam un priekšlikumu apkopojums.

 

  Cieņā

  komisijas priekšsēdētājs                                                                               Jānis Šmits

 

 

Likumprojekts 3. lasījumam

16.05.07.

 

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                             

 

 

 

Priekšlikumi likumprojektam

“Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””

(reģ.nr.13/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

2. lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(11)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 3. lasījumam

Likums

“Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

 

Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10., 22.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 15.nr.; 2000, 7., 12.nr.; 2002, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

 

Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10., 22.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 15.nr.; 2000, 7., 12.nr.; 2002, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1. Noteikt par svētku dienām :

1. janvāri – Jaungada dienu ;

Lielo piektdienu un pirmās Lieldienas, un otro Lieldienu dienu ;

1. maiju – Darba svētkus, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu;

4.maiju – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu

maija otro svētdienu – Mātes dienu ;

Vasarsvētkus ;

23. jūniju – Līgo dienu ;

24. jūniju – Jāņu dienu (vasaras saulgriežus) ;

18. novembri – Latvijas Republikas proklamēšanas dienu ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. un 26. decembri – Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus) ;

31. decembri – Vecgada dienu.

 

 

1. Aizstāt 1.pantā vārdus un skaitļus “25. un 26. decembri – Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus)” ar vārdiem un skaitļiem “24., 25. un 26. decembri – Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareizticīgie, vecticībnieki un pie citām konfesijām piederošie ticīgie Lieldienas, Vasarsvētkus un Ziemassvētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās.

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

 Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

“Pareizticīgo, vecticībnieku un pie citām konfesijām piederošo ticīgo Lieldienas, Vasarsvētki un Ziemassvētki šā likuma izpratnē ir uzskatāmi par atzīmējamām dienām”.

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

2. Papildināt 1.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

“Ja svētku dienas – 4.maijs un 18.novembris – iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.”

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izteikt 1.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

“Ja svētku dienas – 1. janvāris, 1.maijs, 4.maijs, 24.jūnijs, 18.novembris un 26.decembris – iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 1. un 2. pantu kā 1.pantu šādā redakcijā:

“1. 1.pantā:

 

aizstāt skaitļus un vārdus “25. un 26. decembri – Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus) ” ar skaitļiem un vārdiem “24., 25. un 26. decembri – Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus)”;

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Ja svētku dienas – 4.maijs un 18.novembris – iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.”

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

1. 1.pantā:

 

aizstāt skaitļus un vārdus “25. un 26. decembri – Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus) ” ar skaitļiem un vārdiem “24., 25. un 26. decembri – Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus)”;

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Ja svētku dienas – 4.maijs un 18.novembris – iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Noteikt par atceres un atzīmējamām dienām:

20.janvāri   -  1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienu;

26.janvāri   -  Latvijas  Republikas  starptautiskās  (de jure) atzīšanas dienu;

 

 

3. Papildināt 2. pantu

pēc skaitļa un vārdiem “26.janvāri   -  Latvijas  Republikas  starptautiskās  (de jure) atzīšanas dienu” ar skaitli un vārdiem “8. martu – Starptautisko sieviešu dienu”;

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

Likumprojekta 2.pantā izslēgt šādus vārdus un skaitļus:

“Papildināt 2. pantu pēc vārdiem un skaitļa “26. janvāri – Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienu” ar vārdiem un skaitli “8. martu – Starptautisko sieviešu dienu”.

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 2. pantu

pēc skaitļa un vārdiem “26.janvāri   -  Latvijas  Republikas  starptautiskās  (de jure) atzīšanas dienu” ar skaitli un vārdiem “8. martu – Starptautisko sieviešu dienu”;

 

25.martu     -  komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Aizstāt 2.pantā vārdus “25.martu    -  komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;” ar vārdiem “25.martu    -  komunistiskā terora upuru piemiņas dienu;”

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

8.maiju      -  nacisma  sagrāves  dienu un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu

 

 

6.

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Aizstāt 2.panta vārdus „8.maiju    -  nacisma  sagrāves  dienu un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu;” ar vārdiem „8. un 9.maiju    -  nacisma  sagrāves  un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas;”

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

9.maiju      -  Eiropas dienu;

14.jūniju    -  komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;

 

 

17.jūniju     -   Latvijas Republikas okupācijas dienu;

22.jūniju    -  Varoņu piemiņas dienu (Cēsu kaujas atceres dienu);

 

pēc skaitļa un vārdiem “9.maiju      -  Eiropas dienu” -  ar skaitļiem un vārdiem “15.maiju – Starptautisko ģimenes dienu” un

“1.jūniju – Starptautisko bērnu  aizsardzības dienu”;

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Deputāts V.Buzajevs

Aizstāt 2.pantā vārdus “14.jūniju    -  komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu;” ar vārdiem “14.jūniju    -  komunistiskā terora upuru piemiņas dienu;”

Deputāts V.Buzajevs

 

Aizstāt 2.pantā vārdus “17.jūniju     -   Latvijas Republikas okupācijas dienu;” ar vārdiem “17.jūniju     -   Latvijas Republikas inkorporācijas dienu;”

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

pēc skaitļa un vārdiem “9.maiju      -  Eiropas dienu” -  ar skaitļiem un vārdiem “15.maiju – Starptautisko ģimenes dienu” un

“1.jūniju – Starptautisko bērnu  aizsardzības dienu”;

4.jūliju     -  ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu;

11.augustu   -  Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu;

21.augustu - Konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienu;

1.septembri - Zinību dienu ;

pēc skaitļa un vārdiem  “4.jūliju     -  ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu” -  ar vārdiem  “jūlija otro sestdienu – Jūras svētku dienu” un

 

 

 

 

 

 

pēc skaitļa un vārdiem  “4.jūliju     -  ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu” - ar vārdiem  “jūlija otro sestdienu – Jūras svētku dienu” un

 

22.septembri -  Baltu vienības dienu;

11. novembri -  Lāčplēša dienu;

decembra pirmo svētdienu  -  pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda

upuru piemiņas dienu.

 

 

pēc skaitļa un vārdiem “22. septembri – Baltu vienības dienu” - ar vārdiem  “oktobra pirmo svētdienu – Skolotāju dienu”.

 

9.

Deputāts V.Buzajevs

Aizstāt 2.pantā vārdus “decembra pirmo svētdienu  -  pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda” ar vārdiem “decembra pirmo svētdienu  -  pret PSRS dzīvojošajiem latviešiem vērstā totalitārā komunistiskā režīma terora”.

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

pēc skaitļa un vārdiem “22. septembri – Baltu vienības dienu” -  ar vārdiem  “oktobra pirmo svētdienu – Skolotāju dienu”.

 

 

 

10.

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt 2.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

„Darbadienas nevar tikt pārceltas uz atceres un atzīmējamām dienām.”

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

11.

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā :

“2.1 Darbiniekam pēc viņa izvēles ir tiesības uz divām brīvdienām gada laikā atceres vai atzīmējamās dienās. Šajās dienās darbiniekam tiek saglabāta darba samaksa.”

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

  

Likumprojekts 3.lasījumam

16.05.07.

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par svētku, atceres

un atzīmējamām dienām”

 

 

Izdarīt likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10., 22.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 15.nr.; 2000, 7., 12.nr.; 2002, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 1.pantā:

aizstāt skaitļus un vārdus “25. un 26.decembri — Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus)” ar skaitļiem un vārdiem “24., 25. un 26.decembri — Ziemassvētkus (ziemas saulgriežus)”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Ja svētku dienas — 4.maijs un 18.novembris — iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu.”

 

2. Papildināt 2.pantu pēc skaitļa un vārdiem “26.janvāri — Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) atzīšanas dienu” ar skaitli un vārdiem “8.martu — Starptautisko sieviešu dienu”; pēc skaitļa un vārdiem “9.maiju — Eiropas dienu” — ar skaitļiem un vārdiem “15.maiju — Starptautisko ģimenes dienu” un “1.jūniju — Starptautisko bērnu  aizsardzības dienu”; pēc skaitļa un vārdiem “4.jūliju — ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu” — ar vārdiem “jūlija otro sestdienu — Jūras svētku dienu” un pēc skaitļa un vārdiem “22.septembri — Baltu vienības dienu” — ar vārdiem “oktobra pirmo svētdienu — Skolotāju dienu”.