PROJEKTS

 

Rīgā, 2007.gada 17.maijā

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Bistera apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par V.Gaidukēviča iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”;

 “Par S.Strakšes iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par S.Strakšes iecelšanu par Rīgas pilsētas

Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Sanitu Strakši par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi.