Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

 

2007. gada 11. maijā

Nr. 9/1- 2-56 – (9/07)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „ Par Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu

      valdības līgumu par izdošanu” ( Nr.36/Lp9).

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                               Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu

 

 

1.pants. 2005.gada 7.decembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par izdošanu (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 21.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2007. gada _____________________.