Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2007. gada 16. maijs

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījums Ieguldītāju aizsardzības likumā” (Nr.270/Lp9) izskatīšanu 3.lasījumā.

Informējam, ka 3.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījums Ieguldītāju aizsardzības likumā” 2.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

 

Grozījums Ieguldītāju aizsardzības likumā

(Nr.270/Lp9)

 

 

 

Izdarīt Ieguldītāju aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.; 2004, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 3.panta otrās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) no 2006.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim — 90 procentu apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 15 000 eiro, kas pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kad pieņemts lēmums par kompensācijas pieteikuma pamatotību;

4) no 2008.gada 1.janvāra — 90 procentu apmērā no neatgriezeniski pazudušo finanšu instrumentu vērtības vai zaudējumiem, ko radījis neizpildīts ieguldījumu pakalpojums, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, kas pārrēķināti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kad pieņemts lēmums par kompensācijas pieteikuma pamatotību.”