Rīgā

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2007. gada 16. maijā

Nr.9/1- 2 -57-( 9/07)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1)Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām” (Nr.317/Lp9) ( Dok.nr. 812);

2)Likumprojekts „Grozījums likumā "Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 2.protokolu" (Nr.312/ Lp9)( Nr.791);

3)Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem”(Nr.307/ Lp9) ( Dok.nr. 773);

4)Likumprojekts „Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums” (Nr.254/Lp9) (Dok.nr. 591)

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 5.lp.

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                   Likumprojekts 2. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām

 

1.pants. 2007.gada 28.februārī Viļņā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 4.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu un krievu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2007. gada ______________________.