Projekts

 

 

 

 2007. gada 15.maijā    Rīgā      

 Nr.9/11-2-i/15-(9/07)

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

                       

            Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lūdz iekļaut kārtējā Saeimas sēdes darba kārtībā lēmuma projektu “Par piekrišanu 9.Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča saukšanai pie administratīvās atbildības”.

 

 

Pielikumā :     1) Saeimas lēmuma projekts uz 1 lpp,

2) Latvijas Republikas Valsts policijas Ceļu policijas biroja iesniegums un administratīvā pārkāpuma protokols uz 3 lpp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandātu,  ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētājs                                                                  S.Dolgopolovs

 

 

 

 

 


 

Projekts

 

 

 

 

SAEIMAS  LĒMUMS

 

 

Par piekrišanu 9.Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča saukšanai

pie administratīvās atbildības

 

 

 

          Izskatījusi Latvijas Republikas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes iesniegumu un protokolu par administratīvo pārkāpumu

 

Latvijas Republikas Saeima  n o l e m j :

 

 

          Piekrist 9.Saeimas deputāta Jāņa Urbanoviča saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpuma protokolā norādīto pārkāpumu.

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas priekšsēdētājs