Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 10. marta
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Reģ. nr.1134)
                        (Dok. nr.3842, 3842A)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Par 1994.gada 10.novembra Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību". (Reģ. nr.1135)
                        (Dok. nr.3843, 3843A)        (Balsojums: par-19, pret-57, atturas-10)
                         Deputāti Jakovs Pliners, Nikolajs Kabanovs, Andrejs Aleksejevs, Juris Sokolovskis, Vladimirs Buzajevs, Andris Tolmačovs
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā". (Reģ. nr.1136)
                        (Dok. nr.3845, 3845A)        (Balsojums: par-76, pret-6, atturas-0)
                         Nacionālās drošības komisija
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

4.         1. Deputātam Dzintaram Zaķim.
                        (Dok. nr.3863)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
5.         2. Deputātam Aigaram Pētersonam.
                        (Dok. nr.3864)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)


II. Likumprojektu izskatīšana
6.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1133)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3832, 3832A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
7.         2. Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.23) (Reģ. nr.1081)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3854)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
10.         5. Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā". (Reģ. nr.840)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3849)        (Balsojums: par-82, pret-1, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
11.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"". (Reģ. nr.839)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3850)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
12.         7. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā". (Reģ. nr.1011)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3861)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
13.         8. Likumprojekts "Eiropas komercsabiedrību likums". (Reģ. nr.1018)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3862)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
14.         9. Likumprojekts "Par Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktu". (Reģ. nr.1002)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3268, 3860A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
15.         10. Likumprojekts "Grozījums Prokuratūras likumā". (Reģ. nr.1101)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3703, 3824)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
16.         11. Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā". (Reģ. nr.1100)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3702, 3825)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
17.         12. Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā". (Reģ. nr.1099)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3701, 3828)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
18.         13. Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā". (Reģ. nr.1111)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3733, 3833)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
19.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"". (Reģ. nr.1086)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3614, 3834)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
20.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"". [Kā priekšlikumi iekļauts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" (Reģ.nr.1073)] (Reģ. nr.609)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.1898, 3844)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
21.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"". (Reģ. nr.1118)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3768, 3846)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
30.         Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" (Reģ. nr.1117)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3869)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
22.         17. Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā". (Reģ. nr.1069)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3584, 3847)        (Balsojums: par-69, pret-18, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
23.         18. Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā". (Reģ. nr.1059)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3553, 3851)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
24.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.1126)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3798, 3853)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
25.         20. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par Baltijas bataljonu denonsēšanu". (Reģ. nr.1070)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3586, 3855)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
26.         21. Likumprojekts "Par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības konvencijā par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās papildu protokolā". (Reģ. nr.1108)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3715, 3856)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
27.         22. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā - Latvijas Vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādei". (Reģ. nr.1107)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3714, 3857)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
28.         23. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokola par Baltijas bataljona štāba un Baltijas bataljona personāla statusu denonsēšanu". (Reģ. nr.1094)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3678, 3858)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
29.         24. Likumprojekts "Par Konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus". (Reģ. nr.1110)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3732, 3859)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
32.         Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā". (Reģ. nr.1131)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3871)        (Balsojums: par-56, pret-7, atturas-17)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
33.         Likumprojekts "Elektroenerģijas tirgus likums". (Reģ. nr.1132)
                         (1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
                        (Dok. nr.3872)        (Balsojums: par-64, pret-5, atturas-12)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
34.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Enerģētikas likumā" (Reģ. nr. 755)" otrajam lasījumam līdz šā gada 24.martam". (Lēm. proj. reģ. nr.659)
                        (Dok. nr.3873)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-1)
                          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
35.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa un izskatīšanas datuma maiņu likumprojektam "Grozījumi Probācijas dienesta likumā"".
                         Deputāti: Edgars Jaunups, Mareks Segliņš, Ērika Zommere, Vaira Paegle, Atis Slakteris, Jānis Esta

Sēde beigusies 11:43!!!