Rīgā, 2004

Rīgā, 2005. gada 3. martā

 

9/4 – 4 - 9

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija nolēma konceptuāli atbalstīt likumprojektu “Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”” (reģ.nr.1118; dok.nr.3768) un lūdz to iekļaut Saeimas nākamās plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Ar cieņu

 

 

 

komisijas priekšsēdētāja                                                           Ingrīda Circene

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā

“Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”

 

 

Izdarīt likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2002., 23.nr., 2004., 2.nr., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1.     Izslēgt 11.panta otrajā daļā vārdus “pašvaldības noteiktajos”.

 

2.     Papildināt 29.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lēmumu par sabiedrisko darbu noteikšanu nosūta Valsts probācijas dienestam izpildei”;

uzskatīt līdzšinējo panta otro daļu attiecīgi par trešo daļu.

 

3.     Izslēgt 30.panta pirmo daļu.