Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                            Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā – Latvijas Vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādei

 

 

 

1.pants. Latvijas Republikas valdības un Japānas valdības līgumu par Japānas valdības neatmaksājamo tehnisko palīdzību Latvijai kultūras jomā – Latvijas Vēstures muzejam audiovizuālo iekārtu iegādei (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

            2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Kultūras ministrija.

 

            3.pants. Līgums stājas spēkā diplomātiskajās notās noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

            4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _______________________.