Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                            Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokola par Baltijas bataljona štāba un Baltijas bataljona personāla statusu denonsēšanu

 

 

 

1.pants. Denonsēt 1998.gada 16.aprīlī Rīgā parakstīto Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokola par Baltijas bataljona štāba un Baltijas bataljona personāla statusu (turpmāk – Protokols) (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998,15.nr.).

 

            2.pants. Protokols zaudē spēku tā 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

            Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _______________________.