Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

Iesniedz Ārlietu komisija                                                            Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par Baltijas bataljonu denonsēšanu

 

1.pants. Denonsēt 1997.gada 10.decembrī Tallinā parakstīto Latvijas Republikas valdības Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par Baltijas bataljonu (turpmāk - Vienošanās) (Latvijas Vēstnesis, 1998,60./61.nr.).

 

            2.pants.Vienošanās zaudē spēku tās 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

            Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _______________________.