Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 8.martā

Nr. 9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

            Pamatojoties uz Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz grozīt 2005.gada 10.marta Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut

II sadaļā – Likumprojektu izskatīšana, pēc 21.darba kārtības punkta - likumprojektu “Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā”(reģ.nr.1117) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

            Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                             M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā

 

Izdarīt Valsts probācijas dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004., 2.nr.) šādu grozījumu:

 

 

Izteikt 6.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) veikt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs izpildi;”.