2005

2005. gada ___martā

Nr.________________

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

            Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 2.marta sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā” (reģ.nr.1111; 1.lasījums).

 

 Komisija minēto likumprojektu atbalstīja un lūdz to iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

J.Dalbiņš

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā

 

Izdarīt Personu apliecinošu dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2004, 9.nr.) šādu grozī­jumu:

 

Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Ministru kabinets nosaka nederīgu personu apliecinošu dokumentu un to neaizpildīto veidlapu veidus, kas iekļaujami nederīgo dokumentu reģistrā, kā arī nederīgo dokumentu reģistra izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību."