2005

2005. gada ____. martā

Nr.________________

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 1. marta sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (reģ. nr. 1100) 1. lasījumam.

Komisija konceptuāli atbalstīja minēto likumprojektu un lūdz to iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                               J.Dalbiņš

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

 

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 6., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 206.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus "dzēšanā un glābšanas darbos" ar vārdiem "ierobežošanas darbos".

 

2. Papildināt 25.panta pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

 

"31) organizēt un veikt meža ugunsgrēku ierobežošanas darbus;".

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6. Likuma 25.panta pirmās daļas 3.1 punktā noteikto funkciju savā administratīvajā teritorijā veic:

6.1. līdz 2007.gada 31.decembrim – Daugavpils virsmežniecība, Kuldīgas virsmežniecība, Talsu virsmežniecība un Ventspils virsmežniecība;

6.2. līdz 2008.gada 31.decembrim – Krāslavas virsmežniecība, Ludzas virsmežniecība, Madonas virsmežniecība un Rīgas virsmežniecība;

6.3. līdz 2009.gada 31.decembrim – Alūksnes virsmežniecība, Balvu virsmežniecība, Cēsu virsmežniecība un Jēkabpils virsmežniecība;

6.4. līdz 2010.gada 31.decembrim – Bauskas virsmežniecība, Dobeles virsmežniecība, Jelgavas virsmežniecība, Liepājas virsmežniecība un Saldus virsmežniecība;

6.5. līdz 2011.gada 31.decembrim – Aizkraukles virsmežniecība, Ogres virsmežniecība, Rēzeknes virsmežniecība, Preiļu virsmežniecība, Tukuma virsmežniecība un Valmieras virsmežniecība;

6.6. līdz 2012.gada 31.decembrim – Gulbenes virsmežniecība, Valkas virsmežniecība un Limbažu virsmežniecība."