Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2008.gada 12.jūnija
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī". (Nr.729/Lp9)

(Dok. Nr.2506, 2506A)        (Balsojums: par-33, pret-20, atturas-33)   Noraidīts   
Deputāti Dzintars Zaķis, Silva Bendrāte, Solvita Āboltiņa, Jānis Reirs, Ausma Ziedone-Kantāne


2.         2. Likumprojekts "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums". (Nr.730/Lp9)

(Dok. Nr.2511, 2511A)
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Nr.731/Lp9)

(Dok. Nr.2513, 2513A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā". (Nr.732/Lp9)

(Dok. Nr.2514, 2514A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"". (Nr.733/Lp9)

(Dok. Nr.2515, 2515A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Nr.734/Lp9)

(Dok. Nr.2516, 2516A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās"". (Nr.735/Lp9)

(Dok. Nr.2517, 2517A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


8.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes komisijām"". (Nr.736/Lp9)

(Dok. Nr.2518, 2518A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā". (Nr.737/Lp9)

(Dok. Nr.2519, 2519A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā". (Nr.738/Lp9)

(Dok. Nr.2520, 2520A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā". (Nr.739/Lp9)

(Dok. Nr.2521, 2521A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


12.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"". (Nr.740/Lp9)

(Dok. Nr.2522, 2522A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


13.         13. Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". (Nr.741/Lp9)

(Dok. Nr.2523, 2523A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


14.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"". (Nr.742/Lp9)

(Dok. Nr.2524, 2524A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


15.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"". (Nr.743/Lp9)

(Dok. Nr.2525, 2525A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


16.         16. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.744/Lp9)

(Dok. Nr.2526, 2526A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


17.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām"". (Nr.745/Lp9)

(Dok. Nr.2527, 2527A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


18.         18. Likumprojekts "Grozījums Prokuratūras likumā". (Nr.746/Lp9)

(Dok. Nr.2528, 2528A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


19.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"''. (Nr.747/Lp9)

(Dok. Nr.2529, 2529A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


20.         20. Likumprojekts "Dzīvnieku barības aprites likums". (Nr.748/Lp9)

(Dok. Nr.2533, 2533A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


21.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Nr.749/Lp9)

(Dok. Nr.2540, 2540A)        (Balsojums: par-13, pret-26, atturas-45)   Noraidīts   
Ministru kabinets


22.         22. Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām". (Nr.750/Lp9)

(Dok. Nr.2541, 2541A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Juridiskā komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai


23.         23. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām"". (Nr.751/Lp9)

(Dok. Nr.2558, 2558A)
Valsts Prezidents - likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" noteiktajā kārtībā
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


51.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Nr.768/Lp9)

(Dok. Nr.2587)
Sociālo un darba lietu komisija
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


2. Par atvaļinājuma piešķiršanu


24.         Deputātam Nilam Ušakovam.

(Dok. Nr.2557)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


25.         1. Lēmuma projekts "Par Māras Marijas Čerkasovas atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata". (Nr.451/Lm9)

(Dok. Nr.2545)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


26.         2. Lēmuma projekts "Par Velgas Gailītes apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi". (Nr.452/Lm9)

(Dok. Nr.2546)        (Balsojums: par-33, pret-29, atturas-22)   Noraidīts   
Juridiskā komisija


27.         3. Lēmuma projekts "Par Valda Muižnieka apstiprināšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi". (Nr.453/Lm9)

(Dok. Nr.2547)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


28.         4. Lēmuma projekts "Par Marikas Senkānes apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi". (Nr.454/Lm9)

(Dok. Nr.2548)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


48.         Lēmuma projekts "Par Līgas Hāzenfuses iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Nr.456/Lm9)

(Dok. Nr.2565)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


49.         Lēmuma projekts "Par Valda Vazdiķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Nr.457/Lm9)

(Dok. Nr.2566)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


50.         Likums "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums". (Nr.581/Lp9)

(Dok. Nr.2567)
Valsts Prezidents
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


54.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Nr.768/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2587)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


29.         1. Likumprojekts ''Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā''. (Nr.717/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums) (Steidzams)
(Dok. Nr.2458, 2458B)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


30.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Nr.411/Lp9)

(3. lasījums)       (17 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2542)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-4)   Likums   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


31.         3. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Nr.669/Lp9)

(3. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.2543)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības komisija


32.         4. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Nr.620/Lp9)

(3. lasījums)       (13 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2553)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


33.         5. Likumprojekts "Pārapdrošināšanas likums". (Nr.621/Lp9)

(3. lasījums)       (34 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2554)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


34.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"". (Nr.622/Lp9)

(3. lasījums)       (30 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2555)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


35.         7. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Nr.715/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2449, 2530)        (Balsojums: par-20, pret-53, atturas-13)   Noraidīts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


36.         8. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā". (Nr.576/Lp9)

(2. lasījums)       (18 priekšlikumi)
(Dok. Nr.1818, 2531)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


37.         9. Likumprojekts "Par Liepājas Universitātes Satversmi". (Nr.716/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2450, 2535)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


55.         9. Likumprojekts "Par Liepājas Universitātes Satversmi". (Nr.716/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.2450, 2535)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)   Likums   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


38.         10. Likumprojekts "Par Singapūras līgumu par preču zīmēm". (Nr.704/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2415, 2536)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


39.         11. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā". (Nr.703/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2403, 2537)        (Balsojums: par-78, pret-1, atturas-7)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


40.         12. Likumprojekts "Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem". (Nr.710/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2442, 2538)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


41.         13. Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā". (Nr.706/Lp9)

(2. lasījums)       (18 priekšlikumi)
(Dok. Nr.2421, 2544)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


42.         14. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.705/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2416, 2549)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


43.         15. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.682/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2314, 2550)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


44.         16. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.696/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2369, 2551)        (Balsojums: par-68, pret-20, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


45.         17. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.661/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2194, 2552)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


46.         18. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.654/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.2144, 2556)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


47.         Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā". (Nr.721/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2563)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


53.         2. Likumprojekts "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums". (Nr.730/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2511)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


52.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes a matpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" (Nr.671/Lp9) otrajam lasījumam līdz 2008.gada 9.septembrim". (Nr.458/Lm9)

(Dok. Nr.2588)        (Balsojums: par-72, pret-6, atturas-14)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
Sēde beigusies 12:55