Rīgā, 2008

Rīgā, 2008.gada 11.jūnijā

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 12.jūnija sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā darba kārtības II sadaļā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

 “Par Līgas Hāzenfuses iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Valda Vazdiķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

 Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                      V.Muižniece


 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Valda Vazdiķa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Valdi Vazdiķi par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.