Rīgā, 2008

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2008. gada ___  jūnijā

 Nr.9/3-

 

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija š.g. 4. jūnija sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’(Nr.682/Lp9), nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                          V.Muižniece