Rīgā, 2008

Rīgā, 2008.gada 5.jūnijā

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Māras Marijas Čerkasovas atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata”;

“Par Velgas Gailītes apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par Valda Muižnieka apstiprināšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Marikas Senkānes apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Marikas Senkānes apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Mariku Senkāni par Augstākās tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata.