2006

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.gada 29.maijs

Nr._________________

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Saeimas kārtības rullī”.

 

 

            Pielikumā:             Likumprojekts „Grozījumi Saeimas kārtības rullī” uz 1 lapas

  

 

 

Saeimas deputāti:

 

1._______________________________

 

2._______________________________

 

3._______________________________

 

4._______________________________

 

5._______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī šādus grozījumus:

 

1) Papildināt likumu ar 4.2 pantu šādā redakcijā:

“4.2 Deputātam Saeimas locekļa tiesības var tikt apturētas uz laiku, ja viņš tiek izdots kriminālvajāšanai par smaga vai sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.”

 

2) Papildināt likuma 5. pantu ar 11. daļu šādā redakcijā:

“(11) Deputātam, kurš tiek izdots kriminālvajāšanai par smaga vai sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu Saeimas locekļa tiesības ar Saeimas lēmumu var tikt apturētas uz laiku. Prezidijs uzaicina šā deputāta vietā iestāties Saeimas sastāvā nākamo kandidātu un paziņo par to Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija pārbauda vēlēšanu materiālus un par pārbaudes rezultātiem ziņo Saeimai, kas pēc tam lemj par minētā kandidāta deputāta pilnvaru apstiprināšanu.”

 

3) Papildināt likuma 5. pantu ar 22. daļu šādā redakcijā:

 “(22) Deputāts, kuram ar Saeimas lēmumu ir apturētas Saeimas locekļa tiesības, līdz ar kriminālvajāšanas pret viņu uzsākšanu par smaga vai sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, var tās atjaunot, ja kriminālvajāšana pret viņu tiek izbeigta. Iesniegums par deputāta pilnvaru atjaunošanu iesniedzams Prezidijam ne vēlāk kā desmit dienas pēc dienas, kad procesa virzītājs pieņem lēmumu par kriminālvajāšanas izbeigšanu.”