Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

2008. gada 5. jūnijā

Nr. 9/1- 2-59-(9/08)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „ Par Singapūras līgumu par preču zīmēm” (Nr.704; Lp9)

    / Dok. Nr. 2415/;

 

 

2)      Likumprojekts „Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā” ( Nr.703/Lp 9); / Dok.Nr 2403/;

 

 

3)       Likumprojekts „Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem” ( Nr. 710/ Lp9) / Dok.Nr. 2442/ .

 

 

Ārlietu komisija 2008. gada 4. jūnija sēdē izskatīja un pirmajam lasījumam atbalstīja iepriekšminētos likumprojektus.

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

Cieņā,

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                               Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā

 

1.pants. 2008.gada 29.februārī Minskā parakstītais Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 29.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2008. gada __________________.