Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2007.gada 31.maija
sēdes darba kārtība (9:00)1.         Lēmuma projekts Valsts prezidenta vēlēšanas (Nr.155/Lm9)

(Dok. Nr.1027, A, B, C)        (Balsojums: par-58, pret-40, atturas-0)   Paziņojums   
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija


I. Prezidija ziņojumi


Par iesniegtajiem likumprojektiem


2.         1. Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā". (Nr.353/Lp9)

(Dok. Nr.990, 990A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


3.         2. Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā". (Nr.355/Lp9)

(Dok. Nr.996, 996A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


4.         3. Likumprojekts "Grozījumi Medību likumā". (Nr.356/Lp9)

(Dok. Nr.997, 997A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


5.         4. Likumprojekts "Grozījums Rāznas nacionālā parka likumā". (Nr.357/Lp9)

(Dok. Nr.1000, 1000A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


6.         5. Likumprojekts "Grozījums Slīteres nacionālā parka likumā". (Nr.358/Lp9)

(Dok. Nr.1001, 1001A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


7.         6. Likumprojekts "Šengenas informācijas sistēmas darbības likums". (Nr.359/Lp9)

(Dok. Nr.1002, 1002A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


8.         7. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Nr.363/Lp9)

(Dok. Nr.1023, 1023A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)II. Par likuma otrreizēju caurlūkošanu


9.         Likums "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.15/Lp9)

(Dok. Nr.1022)
Valsts prezidente
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)III. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


10.         1. Lēmuma projekts "Par Ralfa Beitiņa atkārtotu iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi". (Nr.153/Lm9)

(Dok. Nr.1012)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


11.         2. Lēmuma projekts "Par Līgas Eglītes atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata". (Nr.154/Lm9)

(Dok. Nr.1013)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


IV. Likumprojektu izskatīšana


32.         Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju"". (Nr.351/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.1034)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


12.         1. Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome"". (Nr.279/Lp9)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.992)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


13.         2. Likumprojekts "Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums". (Nr.193/Lp9)

(3. lasījums)       (12 priekšlikumi)
(Dok. Nr.995)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Likums   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


14.         3. Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā". (Nr.277/Lp9)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.1003)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Likums   
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


15.         4. Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā". (Nr.195/Lp9)

(3. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.971)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības komisija


16.         5. Likumprojekts "Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā". (Nr.220/Lp9)

(3. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. Nr.1014)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-1)   Likums   
Juridiskā komisija


17.         6. Likumprojekts "Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas likums". (Nr.54/Lp9)

(3. lasījums)       (12 priekšlikumi)
(Dok. Nr.1016)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


18.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu"". (Nr.258/Lp9)

(3. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.1017)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


19.         8. Likumprojekts "Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likums". (Nr.64/Lp9)

(3. lasījums)       (8 priekšlikumi)
(Dok. Nr.1018)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)   Likums   
Juridiskā komisija


20.         9. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.342/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.925, 991)        (Balsojums: par-90, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


21.         10. Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā". (Nr.324/Lp9)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.848, 999)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


22.         11. Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā". (Nr.118/Lp9)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.203, 1006)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


23.         12. Likumprojekts "Grozījums Ciltsdarba likumā". (Nr.308/Lp9)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. Nr.780, 1007)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


29.         18. Likumprojekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums". (Nr.211/Lp9)

(2. lasījums)       (119 priekšlikumi)
(Dok. Nr.425, 1021)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


24.         13. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Nr.206/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.411, 1009)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


25.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"". (Nr.205/Lp9)

(2. lasījums)       (5 priekšlikumi)
(Dok. Nr.409, 1010)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


26.         15. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.259/Lp9)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.596, 1011)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


27.         16. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā". (Nr.204/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.408, 1019)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


28.         17. Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā". (Nr.207/Lp9)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. Nr.412, 1020)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


V. Lēmuma projekta izskatīšana


30.         Lēmuma projekts "Par likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (Nr.333/Lp9) nodošanu Budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai" . (Nr.152/Lm9)

(Dok. Nr.998)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


31.         Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.352/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.1033)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


33.         6. Likumprojekts "Šengenas informācijas sistēmas darbības likums". (Nr.359/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.1041)        (Balsojums: par-93, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
Sēde beigusies 13:53