PROJEKTS

Rīgā, 2007.gada 24.maijā

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par R.Beitiņa atkārtotu iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”;

“Par L.Eglītes atbrīvošanu no Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par R.Beitiņa atkārtotu iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi

 

 

Atkārtoti iecelt Ralfu Beitiņu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi.