Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

 

 

2007. gada 24. maijā

Nr.9/1-2-59- (9/07)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā "Par Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu““ (Nr. 258/Lp9 ) ( Dok.Nr.595).

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                              Likumprojekts 3. lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu"

 

Izdarīt likumā "Par Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 86.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 1.pantā vārdus "1993.gada 13.janvārī parakstītā" ar vārdiem "1992.gada 3.septembra".

 

2. Papildināt likumu ar 5. un 6.pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja.

 

6.pants. Nacionālā iestāde Konvencijas 7.panta ceturtā punkta izpratnē ir Valsts vides dienests."

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2007. gada _____________________.