Juridiskā komisija pirms otrā lasījuma

2007. gada ___ maijā

Nr. 9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai ‘’Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome’’’’ (nr.279/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                     trešais lasījums

 

Par nekustamā īpašuma nodošanu

biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome"

(nr. 279/Lp9)

 

1.

Pirmā lasījuma redakcija

 

2.

Nr.

3.

Priekšlikumi trešajama lasījumam

(0)

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

1.pants. Nodot nekustamo īpašumu – zemes vienību 218 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 003 0106) un divstāvu darbnīcas ēku (kadastra apzīmējums 0100 003 0106 001) – Rīgā, Alksnāja ielā 5 bez atlīdzības biedrības "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" īpašumā Latvijas ebreju un holokausta muzeja vajadzībām.

 

 

Saeimas Kārtības ruļļa 95. pantā noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums netika iesniegts

Redakcionāli precizēts

1.pants. Nodot nekustamo īpašumu – zemes vienību 218 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 003 0106) un darbnīcas divstāvu ēku (kadastra apzīmējums 0100 003 0106 001) – Rīgā, Alksnāja ielā 5 bez atlīdzības biedrības "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" īpašumā Latvijas ebreju un holokausta muzeja vajadzībām.

 

2.pants. Biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" aizliegts atsavināt vai ieķīlāt šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu.

 

 

 

 

 

2.pants. Biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" aizliegts atsavināt vai ieķīlāt šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu.

 

3.pants. Ja biedrība "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" beidz pastāvēt vai Latvijas ebreju un holokausta muzejs tiek likvidēts, šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij.

 

 

 

 

3.pants. Ja biedrība "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" beidz pastāvēt vai Latvijas ebreju un holokausta muzejs tiek likvidēts, šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij.

 

Juridiskās komisijas konsultante D.Saleniece