Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2009.gada 12.februāra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


Par iesniegtajiem likumprojektiem


41.         "Par Mārtiņa Rozes 9.Saeimas deputāta mandāta atjaunošanu".  (Nr.3737)

(Dok. Nr.3737)   Pieņemts   
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija


1.         1. Likumprojekts "Fizisku personu, kuras veic saimniecisko darbību, diskriminācijas aizlieguma likums". (Nr.1088/Lp9)

(Dok. Nr.3682, 3682A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai


2.         2. Likumprojekts "Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu". (Nr.1089/Lp9)

(Dok. Nr.3683, 3683A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Sociālo un darba lietu komisijai


3.         3. Likumprojekts "Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes grozījumiem". (Nr.1090/Lp9)

(Dok. Nr.3684, 3684A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā". (Nr.1091/Lp9)

(Dok. Nr.3690, 3690A)        (Balsojums: par-52, pret-19, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā". (Nr.1092/Lp9)

(Dok. Nr.3691, 3691A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Nr.1093/Lp9)

(Dok. Nr.3692, 3692A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā". (Nr.1094/Lp9)

(Dok. Nr.3693, 3693A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


8.         8. Likumprojekts "Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumiem". (Nr.1100/Lp9)

(Dok. Nr.3721, 3721A)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


9.         9. Likumprojekts "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem". (Nr.1101/Lp9)

(Dok. Nr.3722, 3722A)
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Nodots komisijai :    Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā)


10.         10. Likumprojekts "Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums". (Nr.1102/Lp9)

(Dok. Nr.3723, 3723A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (atbildīgā), Juridiskā komisijaiII. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


11.         1. Lēmuma projekts "Par Inetas Ozolas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi". (Nr.607/Lm9)

(Dok. Nr.3715)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


12.         2. Lēmuma projekts "Par Madaras Ābeles iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi". (Nr.608/Lm9)

(Dok. Nr.3716)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


13.         3. Lēmuma projekts "Par Kristīnes Vanagas iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi". (Nr.609/Lm9)

(Dok. Nr.3717)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


14.         4. Lēmuma projekts "Par Lalas Apšenieces iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Nr.610/Lm9)

(Dok. Nr.3718)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


15.         5. Lēmuma projekts "Par Indras Melderes iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Nr.611/Lm9)

(Dok. Nr.3719)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


16.         6. Lēmuma projekts "Par Māra Šļakotas iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Nr.612/Lm9)

(Dok. Nr.3720)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


42.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu pirms otrā lasījuma likumprojektam “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr.930/Lp9) līdz 2009.gada 10.martam". (Nr.616/Lm9)

(Dok. Nr.3738)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


18.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā"". (Nr.954/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3217B)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


19.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību"". (Nr.956/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3219B)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


20.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju"''. (Nr.1079/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (8 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3632B)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-7)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


21.         5. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Nr.1095/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (44 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3697B)        (Balsojums: par-63, pret-19, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


22.         6. Likumprojekts "Grozījumi Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā". (Nr.1096/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (12 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3698B)        (Balsojums: par-81, pret-2, atturas-1)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


23.         7. Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā". (Nr.1097/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (19 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3699B)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


24.         8. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Nr.1098/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.3700B)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


25.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Nr.918/Lp9)

(3. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3695)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


26.         10. Likumprojekts "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likums". (Nr.1076/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3603, 3689)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


27.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". (Nr.916/Lp9)

(2. lasījums)       (4 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3696)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


28.         12. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā". (Nr.906/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3028, 3701)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


29.         13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"". (Nr.908/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3030, 3701)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


30.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"". (Nr.988/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3362, 3651, 3651A)        (Balsojums: par-24, pret-40, atturas-19)   Noraidīts   
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


31.         15. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.1077/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3604, 3706)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


32.         16. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.1065/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3562, 3707)        (Balsojums: par-74, pret-1, atturas-1)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


33.         17. Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā". (Nr.986/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3347, 3708)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-3)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


34.         18. Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā". (Nr.1004/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3445, 3709)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


35.         19. Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā". (Nr.1063/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3560, 3711)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


36.         20. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.654/Lp9)

(2. lasījums)       (30 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3712)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


37.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"". (Nr.1070/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3567, 3713)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


38.         22. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Nr.1082/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3640, 3710, 3710A)        (Balsojums: par-42, pret-44, atturas-4)   Noraidīts   
Juridiskā komisija


39.         Lēmuma projekts "Par Saeimas deputātes Dagnijas Staķes atsaukšanu no Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas". (Nr.613/Lm9)

(Dok. Nr.3730)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Deputāti: Dagnija Staķe, Pēteris Hanka, Gunārs Upenieks, Jānis Strazdiņš, Augusts Brigmanis, Pauls Putniņš, Andris Bērziņš (ZZS), Vilnis-Edvīns Bresis, Baiba Rivža, Ingmārs Līdaka


40.         Lēmuma projekts "Par Saeimas deputātes Dagnijas Staķes ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā". (Nr.614/Lm9)

(Dok. Nr.3731)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Deputāti: Dagnija Staķe, Pēteris Hanka, Gunārs Upenieks, Jānis Strazdiņš, Augusts Brigmanis, Pauls Putniņš, Andris Bērziņš (ZZS), Vilnis-Edvīns Bresis, Baiba Rivža, Ingmārs Līdaka


53.         Pieprasījums Par valstij nodarītiem zaudējumiem sevišķi lielā apjomā valsts aģentūrā "Materiālās rezerves". (Nr.20/P9)

(Dok. Nr.3753)
Deputāti: Kārlis Šadurskis, Gunārs Laicāns, Ina Druviete, Janīna Kursīte-Pakule, Sandra Kalniete, Inguna Rībena, Anna Seile, Einars Repše, Ilma Čepāne, Dzintars Zaķis
Nodots komisijai


43.         Lēmuma projekts "Par Saeimas deputāta Viļņa Edvīna Breša atsaukšanu no Juridiskās komisijas". (Nr.617/Lm9)

(Dok. Nr.3741)        (Balsojums: par-77, pret-5, atturas-1)   Paziņojums   
Deputāti: Vilnis-Edvīns Bresis, Andris Bērziņš (ZZS), Gunārs Upenieks, Jānis Strazdiņš, Dagnija Staķe, Andis Kāposts, Leopolds Ozoliņš, Pauls Putniņš, Staņislavs Šķesters, Pēteris Hanka


44.         Lēmuma projekts "Par Saeimas deputāta Viļņa Edvīna Breša ievēlēšanu Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā". (Nr.618/Lm9)

(Dok. Nr.3742)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Deputāti: Vilnis-Edvīns Bresis, Andris Bērziņš (ZZS), Gunārs Upenieks, Jānis Strazdiņš, Dagnija Staķe, Andis Kāposts, Leopolds Ozoliņš, Pauls Putniņš, Staņislavs Šķesters, Pēteris Hanka


47.         8. Likumprojekts "Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumiem". (Nr.1100/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3721, 3721A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


48.         9. Likumprojekts "Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem". (Nr.1101/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3722, 3722A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


45.         Lēmuma projekts "Par Saeimas deputāta Gundara Daudzes atsaukšanu no Ārlietu komisijas". (Nr.619/Lm9)

(Dok. Nr.3744)        (Balsojums: par-74, pret-6, atturas-1)   Paziņojums   
Deputāti: Augusts Brigmanis, Mārtiņš Roze, Andris Bērziņš (ZZS), Ingmārs Līdaka, Staņislavs Šķesters, Andis Kāposts, Guntis Blumbergs, Jānis Strazdiņš, Pēteris Hanka, Pauls Putniņš, Gundars Daudze


46.         Lēmuma projekts "Par Saeimas deputāta Gundara Daudzes ievēlēšanu Juridiskajā komisijā". (Nr.620/Lm9)

(Dok. Nr.3745)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Deputāti: Augusts Brigmanis, Mārtiņš Roze, Andris Bērziņš (ZZS), Ingmārs Līdaka, Staņislavs Šķesters, Andis Kāposts, Guntis Blumbergs, Jānis Strazdiņš, Pēteris Hanka, Pauls Putniņš, Gundars Daudze


51.         Lēmuma projekts "Par Saeimas deputāta Jāņa Strazdiņa atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas". (Nr.621/Lm9)

(Dok. Nr.3746)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Deputāti: Jānis Strazdiņš, Gunārs Upenieks, Ingmārs Līdaka, Vilnis-Edvīns Bresis, Pauls Putniņš, Staņislavs Šķesters, Mārtiņš Roze, Andris Bērziņš (ZZS), Andis Kāposts, Guntis Blumbergs


52.         Lēmuma projekts "Par Saeimas deputāta Jāņa Strazdiņa ievēlēšanu Pilsonības likuma izpildes komisijā". (Nr.622/Lm9)

(Dok. Nr.3747)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Deputāti: Vjačeslavs Stepaņenko, Gunārs Upenieks, Ingmārs Līdaka, Vilnis-Edvīns Bresis, Pauls Putniņš, Staņislavs Šķesters, Mārtiņš Roze, Andris Bērziņš (ZZS), Andis Kāposts, Guntis Blumbergs


50.         Lēmuma projekts "Par Saeimas deputāta Mārtiņa Rozes ievēlēšanu Ārlietu komisijā". (Nr.623/Lm9)

(Dok. Nr.3748)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Deputāti: Augusts Brigmanis, Mārtiņš Roze, Andris Bērziņš (ZZS), Ingmārs Līdaka, Staņislavs Šķesters, Andis Kāposts, Guntis Blumbergs, Jānis Strazdiņš, Pēteris Hanka, Pauls Putniņš


49.         Lēm uma projekts "Par Saeimas deputāta Mārtiņa Rozes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā" (Nr.624/Lm9)

(Dok. Nr.3749)        (Balsojums: par-82, pret-2, atturas-0)   Paziņojums   
Deputāti: Augusts Brigmanis, Ingmārs Līdaka, Vilnis-Edvīns Bresis, Pauls Putniņš, Staņislavs Šķesters, Gunārs Upenieks, Mārtiņš Roze, Andris Bērziņš (ZZS), Andis Kāposts, Guntis Blumbergs
Sēde beigusies 15:09