Rīgā, 2009

Rīgā, 2009.gada 5.februārī

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Inetas Ozolas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par Madaras Ābeles iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Kristīnes Vanagas iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Lalas Apšenieces iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Indras Melderes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Māra Šļakotas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                      V.Muižniece

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Madaras Ābeles iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi

 

 

    Iecelt Madaru Ābeli par Rīgas rajona tiesas tiesnesi.