2001

 

2009. gada _____. februārī      nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

          Juridiskā komisija lūdz pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu pirms otrā lasījuma likumprojektam “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr.930/Lp9) līdz 2009. gada 10.martam.

          Lūdzam iekļaut š.g. 12. februāra Saeimas sēdes darba kārtībā attiecīgo Saeimas lēmuma projektu un izskatīt to pēc 16. darba kārtības punkta.

 

Pielikumā: lēmuma projekts uz 1 lapas.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētāja                                                           V.Muižniece


 

 

 

Projekts

 

 

 

 

 

Saeimas lēmums

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Saeima nolemj:

 

pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu uz otro lasījumu likumprojektam “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.930/Lp9) līdz 2009. gada 10. martam.