Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

11.02.09.                  9/7 –

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godātie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

            Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par starptautiskās nozīmes svētvietu Aglonā”” (954/Lp9; steidzams).

 

 

Pielikumā: likumprojekts un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

Cieņā

Komisijas priekšsēdētājs                                                               Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

steidzams

 

Grozījumi likumā „Par starptautiskās nozīmes svētvietu Aglonā” (reģ. nr.954/Lp9)

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr.3217)

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam (3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā „Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā „Par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. (1) Aglonas svētvieta atrodas Aglonas pagasta teritorijā.

(2) Aglonas svētvietā ietilpst bazilikas sakrālās ēkas, svētavots, klosteris, sakrālais laukums un Aglonas kapsēta. Aglonas svētvietas aizsardzības zonā ietilpst citas Aglonas bazilikai piederošās zemes, ēkas un būves.

 

1. Aizstāt 2. panta pirmajā daļā vārdu „pagasta” ar vārdu „novada”.

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 2. panta pirmajā daļā vārdu „pagasta” ar vārdu „novada”.

7.pants. (1) Ministru kabinets, vienojoties ar katoļu baznīcas vadību Latvijā un attiecīgajām pašvaldībām, katru gadu nosaka Aglonas svētvietā paredzētos valsts nozīmes pasākumus un to norises noteikumus, kas ir saistoši valsts medicīnas iestādēm, valsts policijai un Zemessardzei.

(2) Izdevumus, kas saistīti ar valsts nozīmes pasākumu medicīnisko nodrošināšanu, ceļu satiksmes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Aglonas svētvietā un tās aizsardzības zonā, var segt no valsts budžeta.

 

 

 

 

1.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Ministru kabinets, attiecīgās pašvaldības un katoļu baznīcas vadība Latvijā katru gadu vienojas par Aglonas svētvietā paredzētajiem valsts nozīmes pasākumiem un to norisi.”;

 

 

 

 

papildināt ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Kārtību, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana nosaka Ministru kabinets.”

 

Atbalstīts,

papildināt likumproj. ar jaunu pantu

2. 7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Ministru kabinets, attiecīgās pašvaldības un katoļu baznīcas vadība Latvijā katru gadu vienojas par Aglonas svētvietā paredzētajiem valsts nozīmes pasākumiem un to norisi.”;

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Kārtību, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana, nosaka Ministru kabinets.”

10.pants. (1) Ministru kabinets, vienojoties ar katoļu baznīcas vadību Latvijā un attiecīgajām pašvaldībām, izdod noteikumus par visu fizisko un juridisko personu uzturēšanos Aglonas svētvietas aizsardzības zonā.

(2) Šie noteikumi var ietvert:

1) īpašu apbūves, ēku, būvju uzturēšanas un dabas resursu izmantošanas kārtību;

2) ierobežojumus attiecībā uz tirdzniecību ar reibinošiem dzērieniem, citām izklaidei paredzētām precēm un šo preču reklāmu;

3) ierobežojumus attiecībā uz dažādu veidu izklaides vietu ierīkošanu, reklāmu un darbību;

4) pasākumus, kas veicami sabiedriskās kārtības uzturēšanai.

(3) Noteikumus publicē un izvieto sabiedrībai pieejamās vietās uz Aglonas svētvietas aizsardzības zonas robežas un tās teritorijā.

(4) Noteikumu izpildi kontrolē Aglonas pagasta padome, valsts policija un Zemessardze.

(5) Noteikumu pārkāpējus sauc pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 10. panta ceturtajā daļā vārdus „Aglonas pagasta padome” ar vārdiem „Aglonas novada dome”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aizstāt 10. panta ceturtajā daļā vārdus „Aglonas pagasta padome” ar vārdiem „Aglonas novada dome”.

 

 

Likums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

 

 

 

2.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt no likumprojekta nosacījumu par likuma spēkā stāšanos.

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

3.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„4. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Pārejas noteikums

Grozījums šā likuma 2.panta pirmajā daļā par vārda „pagasta” aizstāšanu  ar vārdu „novada”, grozījumi 7.panta pirmajā un trešajā daļā par vienošanos par Aglonas svētvietā paredzētajiem  valsts nozīmes pasākumiem un to norisi un attiecīgu deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, kā arī grozījums 10.panta ceturtajā daļā par vārdu „Aglonas pagasta padome” aizstāšanu ar vārdiem ”Aglonas novada dome”   stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”

 

 

Atbalstīts

 

„4. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Pārejas noteikums

Grozījums šā likuma 2.panta pirmajā daļā par vārda „pagasta” aizstāšanu ar vārdu „novada”, grozījumi 7.panta pirmajā un trešajā daļā par vienošanos par Aglonas svētvietā paredzētajiem valsts nozīmes pasākumiem un to norisi un attiecīgu deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, kā arī grozījums 10.panta ceturtajā daļā par vārdu „Aglonas pagasta padome” aizstāšanu ar vārdiem ”Aglonas novada dome”   stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.”