Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 16.marta
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Par Protokolu, kas groza Nolīguma starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā pielikumu par drošības jautājumiem". (Reģ. nr.1600)

(Dok. nr.5520, 5520A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Koncesiju likums". (Reģ. nr.1601)

(Dok. nr.5523, 5523A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1602)

(Dok. nr.5532, 5532A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju"". (Reģ. nr.1603)

(Dok. nr.5540, 5540A)        (Balsojums: par-18, pret-29, atturas-34)   Noraidīts   
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs


5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1604)

(Dok. nr.5541, 5541A)        (Balsojums: par-19, pret-18, atturas-32)   Noraidīts   
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs


6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.1605)

(Dok. nr.5542, 5542A)        (Balsojums: par-20, pret-18, atturas-32)   Noraidīts   
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs


7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.1606)

(Dok. nr.5543, 5543A)        (Balsojums: par-17, pret-21, atturas-33)   Noraidīts   
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs


8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību"". (Reģ. nr.1607)

(Dok. nr.5544, 5544A)        (Balsojums: par-16, pret-19, atturas-34)   Noraidīts   
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs


9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"". (Reģ. nr.1608)

(Dok. nr.5545, 5545A)        (Balsojums: par-19, pret-19, atturas-35)   Noraidīts   
Deputāti Aleksandrs Golubovs, Oļegs Deņisovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs


10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1609)

(Dok. nr.5548, 5548A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


11.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"". (Reģ. nr.1610)

(Dok. nr.5549, 5549A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


12.         12. Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā". (Reģ. nr.1611)

(Dok. nr.5550, 5550A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


13.         13. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.1612)

(Dok. nr.5551, 5551A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā)


14.         14. Likumprojekts "Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un programmas "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai" likums". (Reģ. nr.1613)

(Dok. nr.5552, 5552A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


15.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1614)

(Dok. nr.5553, 5553A)        (Balsojums: par-29, pret-14, atturas-34)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Dzintars Rasnačs, Pēteris Tabūns, Jānis Straume, Anna Seile, Imants Kalniņš


16.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.1615)

(Dok. nr.5569, 5569A)        (Balsojums: par-23, pret-16, atturas-35)   Noraidīts   
Deputāti Andrejs Klementjevs, Valērijs Agešins, Ivans Ribakovs, Vitālijs Orlovs, Aleksandrs Bartaševičs


II. Par likuma otrreizēju caurlūkošanu


18.         Likums "Publisko iepirkumu likums". (Reģ. nr.1422)

(Dok. nr.5574,5574A)
Valsts prezidente
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)III. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


19.         Lēmuma projekts "Par Mihaila Kuļbanska atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneša amata". (Lēm. proj. reģ. nr.917)

(Dok. nr.5555)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-3)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


IV. Likumprojektu izskatīšana


20.         1. Likumprojekts "Grozījumi Koncernu likumā". (Reģ. nr.1461)

(3. lasījums)       (4 priekšlikumi)
(Dok. nr.5554)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


21.         2. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā". (Reģ. nr.1452)

(3. lasījums)       (27 priekšlikumi)
(Dok. nr.5556)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


22.         3. Likumprojekts "Grozījumi Valsts statistikas likumā". (Reģ. nr.1470)

(3. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. nr.5557)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


24.         5. Likumprojekts "Par 1992.gada Starptautiskās konvencijas par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai 2003.gada protokolu". (Reģ. nr.1125)

(2. lasījums)
(Dok. nr.3797, 5565)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


25.         6. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās". (Reģ. nr.1489)

(2. lasījums)
(Dok. nr.5211, 5566)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


26.         7. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību muitas lietās". (Reģ. nr.1490)

(2. lasījums)
(Dok. nr.5212, 5567)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


27.         8. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Serbijas un Melnkalnes Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem". (Reģ. nr.1491)

(2. lasījums)
(Dok. nr.5213, 5568)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


28.         9. Likumprojekts "Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā". (Reģ. nr.1541)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. nr.5334, 5531)        (Balsojums: par-60, pret-0, atturas-11)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


29.         10. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā". (Reģ. nr.1557)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5385, 5533)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


30.         11. Likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.1570)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5424, 5534)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības un iekšlietu komisija


31.         12. Likumprojekts "Grozījumi Biodegvielas likumā". (Reģ. nr.1518)

(2. lasījums)       (7 priekšlikumi)
(Dok. nr.5292, 5536)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


32.         13. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Reģ. nr.1534)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5312, 5537)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


33.         14. Likumprojekts "Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā". (Reģ. nr.1507)

(2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. nr.5241, 5539)        (Balsojums: par-57, pret-19, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


34.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"". (Reģ. nr.1530)

(2. lasījums)       (6 priekšlikumi)
(Dok. nr.5308, 5546)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


35.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"". (Reģ. nr.1523)

(2. lasījums)       (14 priekšlikumi)
(Dok. nr.5301, 5558)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


36.         17. Likumprojekts "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā". (Reģ. nr.1447)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. nr.5050, 5559)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


37.         18. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ. nr.1527)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5305, 5560)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


38.         19. Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā". (Reģ. nr.1300)

(2. lasījums)       (20 priekšlikumi)
(Dok. nr.4497, 5561)        (Balsojums: par-72, pret-5, atturas-1)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


39.         20. Likumprojekts "Par Eiropas nolīgumu par galvenajām starptautiskajām dzelzceļa līnijām (AGC)". (Reģ. nr.1583)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5463, 5562)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


42.         20. Likumprojekts "Par Eiropas nolīgumu par galvenajām starptautiskajām dzelzceļa līnijām (AGC)". (Reģ. nr.1583)

(2. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5463, 5562)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


40.         21. Likumprojekts "Par Eiropas nolīgumu par svarīgākajām starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām un atbilstošajiem objektiem (AGTC)". (Reģ. nr.1582)

(1. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5462, 5563)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


43.         21. Likumprojekts "Par Eiropas nolīgumu par svarīgākajām starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām un atbilstošajiem objektiem (AGTC)". (Reģ. nr.1582)

(2. lasījums) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. nr.5462, 5563)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


41.         22. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību"". (Reģ. nr.1569)

(1. lasījums)
(Dok. nr.5423, 5564)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija

Sēde beigusies 10:24