Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 9. martā

Nr. 9/1 – 4 -102

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtība izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus :

 

 

1.Likumprojekts „Par Eiropas nolīgumu par galvenajām starptautiskajām dzelzceļa līnijām (AGC)” /reģ.nr. 1583; dok.nr. 5463 /;

 

2. Likumprojekts „Par Eiropas nolīgumu par svarīgākajām starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām un atbilstošajiem objektiem (AGTC)” /reģ.nr. 1582; dok.nr. 5462 /;

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92panta pirmo daļu, komisija ierosina atzīt minēto likumprojektus par steidzamiem.

 

3. Likumprojekts „Grozījums likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību" /reģn.nr. 1569; dok.nr. 5423/.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedrs


Iesniedz Ārlietu komisija                                           Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Grozījums likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību"

 

Izdarīt likumā "Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.) šādu grozījumu: 

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Saskaņā ar Protokola 19.pantu koordinācijas centra funkcijas pilda Zemkopības ministrija. Kompetentās institūcijas funkcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei pilda Vides ministrija, Zemkopības ministrija un tās padotībā esošais Pārtikas un veterinārais dienests."

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ______________.