Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā”

 

 

Rīgā

 

 

 

2006.gada  9.martā Nr.

 

 

Saeimas Prezidijam

 

    

      Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā” (Reģ.Nr. 1447) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

priekšsēdētāja                               J.Stalidzāne

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā”

 ( Reģ. Nr. 1447)  otrajam lasījumam

 

 

Likuma  pantu spēkā esošā   redakcija

1.lasījuumā nobalsotā redakcija

N.

p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 2., 14.nr.) grozījumu

 

 

 

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 2., 14.nr.) grozījumu

5.pants. Dienesta atalgojums, no kura aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no militārpersonas mēneša atalgojuma vidējās summas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atvaļināšanas no dienesta.

(2) Dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst amatalga, piemaksa par dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu.

(3) Militārpersonai, kura dienesta laikā ir piedalījusies šā likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktā minētajās starptautiskajās operācijās, aprēķinot izdienas pensiju, par šo operāciju izpildes laiku ņem vērā šā panta otrajā daļā noteikto dienesta atalgojumu, kas militārpersonas amatam bija noteikts tās pamatdienesta vietā Latvijā pirms nosūtīšanas minēto starptautisko operāciju veikšanai.

un izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst alga atkarībā no dienesta pakāpes un izdienas stāža."

1.

Deputāts J.Dalbiņš

“Izteikt likuma 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst alga atkarībā no dienesta pakāpes un izdienas stāža, kā arī normatīvajos aktos noteiktās  piemaksas.

 

Nav atbalstīts.

un izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst alga atkarībā no dienesta pakāpes un izdienas stāža."

 

 

2.

Deputāts J.Dalbiņš

Papildināt Pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

“Militārpersonām, kurām izdienas pensijas aprēķinātas pēc 2000. gada 28.decembra, to pārrēķina atbilstoši šā likuma 5.panta otrajā daļā noteiktajam”.

Nav atbalstīts.