2006. gada __. martā                                                                      Latvijas Republikas

Nr. 8/8-                                                                                      8. Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

 

 

 

 

 

Pielikumā:

     1. Likumprojekts uz vienas lapas.

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

“Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

 

 

1. Papildināt 11. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Personas, kurām ir nepieciešamais darba stāžs, kuras ir nostrādājušas nepieciešamo gadu skaitu kaitīgos un sevišķi kaitīgos darba apstākļos, kas dod tiesības priekšlaicīgi aiziet pensijā, ir tiesīgas saņemt pensiju 10 gadus ātrāk nekā noteikts likumdošanā par aiziešanu pensijā sakarā ar vecuma iestāšanos.

 

2. Izteikt 36. panta otro daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Ieturējumi no valsts pensijas aprēķināmi no pensijas saņēmējam izmaksājamās summas. Kopējā ieturējumu summa mēnesī nedrīkst pārsniegt 20% no pensijas. Ja pensijas izmaksa tiek izbeigta pirms parāda dzēšanas, sociālās apdrošināšanas iestādes atlikušo parāda daļu piedzen likumā noteiktajā kārtībā.”

3. Papildināt 36. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ieturējumus no invaliditātes pensijas izdara no summas, kura divreiz pārsniedz ar ienākuma nodokli neapliekamo summu.

 

4. Papildināt Pārejas noteikumus ar punktu šādā redakcijā:

“36. Ministru kabinets līdz 2006. gada 1. jūnijam izstrādā noteikumus par valsts pensijām, kas piešķiramas par darbu kaitīgos un sevišķi kaitīgos darba apstākļos, kas dod tiesības saņemt pensiju 10 gadus ātrāk.”