09

09.03.2006. 

Nr. 8/2 – 2 - 106                                                                   

 

 

LR 8. Saeimas

Prezidijam

 

 

 

 

Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.

 

 

 

 

Pielikumā:

1.    Likumprojekts uz vienas lapas.

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

 

  1. ________________________________
  2. ________________________________
  3. ________________________________
  4. ________________________________
  5. ________________________________

 

 

Projekts

 

 

Grozījumi likumā

“Par valsts pensijām”

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” šādus grozījumus:

 

 

  1. Izteikt likuma pārejas noteikumu 15. punkta 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1) līdz 2009. gada 31. decembrim valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas 1. aprīlī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu, un 1. oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 100 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Valsts pensijas, kuru apmērs pārsniedz trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, bet nepārsniedz pieckāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pārskatāmas reizi gadā 1. oktobrī, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu”.

 

  1. Izteikt likuma pārejas noteikumu 34. punktu šādā redakcijā:

“34. Līdz 2010. gada 31. decembrim vecuma pensijas minimālais apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots šāds koeficients:

personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav lielāks par 20 gadiem – 1,2;

personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir lielāks par 20 gadiem, bet nav lielāks par 30 gadiem – 1,4;

personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir lielāks par 30 gadiem – 1,7”.