Darba kârtību

Latvijas Republikas Saeimas
2003.gada 4.septembra
sēdes darba kārtība
I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ.nr.321)
                        (dok.nr.1015, 1015A)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ.nr.322)
                        (dok.nr.1016, 1016A)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ.nr.323)
                        (dok.nr.1023, 1023A)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā". (Reģ.nr.324)
                        (dok.nr.1024, 1024A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā". (Reģ.nr.325)
                        (dok.nr.1025, 1025A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Reģ.nr.326)
                        (dok.nr.1026, 1026A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Satversmes aizsardzības biroja likumā". (Reģ.nr.327)
                        (dok.nr.1027, 1027A)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"". (Reģ.nr.328)
                        (dok.nr.1029, 1029A)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu"". (Reģ.nr.329)
                        (dok.nr.1030, 1030A)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ.nr.330)
                        (dok.nr.1031, 1031A)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Par 1954.gada 14.maija Hāgas konvenciju par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā un 1954.gada 14.maija protokolu par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā". (Reģ.nr.331)
                        (dok.nr.1032, 1032A)
                         Ministru kabinets
12.         12. Likumprojekts "Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums". (Reģ.nr.332)
                        (dok.nr.1033, 1033A)
                         Ministru kabinets
13.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"". (Reģ.nr.333)
                        (dok.nr.1034, 1034A)
                         Ministru kabinets
14.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"". (Reģ.nr.334)
                        (dok.nr.1035, 1035A)
                         Ministru kabinets
15.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"". (Reģ.nr.335)
                        (dok.nr.1036, 1036A)
                         Ministru kabinets
16.         16. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.336)
                        (dok.nr.1037, 1037A)
                         Ministru kabinets
17.         17. Likumprojekts "Par Antidopinga konvencijas papildprotokolu". (Reģ.nr.337)
                        (dok.nr.1038, 1038A)
                         Ministru kabinets
18.         18. Likumprojekts "Par Eiropas konvenciju par skatītāju pārkāpumiem un rupju uzvedību sporta pasākumos un īpaši futbola sacensību laikā". (Reģ.nr.338)
                        (dok.nr.1039, 1039A)
                         Ministru kabinets
19.         19. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā". (Reģ.nr.339)
                        (dok.nr.1040, 1040A)
                         Ministru kabinets
20.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ.nr.340)
                        (dok.nr.1041, 1041A)
                         Ministru kabinets
21.         21. Likumprojekts ''Par Latvijas Republikas valdības un Turcijas Republikas valdības līgumu par sadarbību un savstarpēju palīdzību muitas lietās". (Reģ.nr.341)
                        (dok.nr.1042, 1042A)
                         Ministru kabinets
22.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"". (Reģ.nr.342)
                        (dok.nr.1043, 1043A)
                         Ministru kabinets
23.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem"". (Reģ.nr.343)
                        (dok.nr.1044, 1044A)
                         Ministru kabinets
24.         24. Likumprojekts "Par ikgadējo finanšu līgumu 2003.gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā". (Reģ.nr.344)
                        (dok.nr.1046, 1046A)
                         Ministru kabinets
25.         25. Likumprojekts "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ.nr.345)
                        (dok.nr.1047, 1047A)
                         Ministru kabinets
26.         26. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli"". (Reģ.nr.346)
                        (dok.nr.1048, 1048A)
                         Ministru kabinets
27.         27. Likumprojekts "Grozījumi "Likumā par ostām"". (Reģ.nr.347)
                        (dok.nr.1049, 1049A)
                         Ministru kabinets
28.         28. Likumprojekts "Grozījumi Rīgas brīvostas likumā". (Reģ.nr.348)
                        (dok.nr.1050, 1050A)
                         Ministru kabinets
29.         29. Likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā". (Reģ.nr.351)
                        (dok.nr.1054, 1054A)
                         Ministru kabinets
30.         30. Likumprojekts "Grozījums likumā "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām""". (Reģ.nr.352)
                        (dok.nr.1055, 1055A)
                         Ministru kabinets
31.         31. Likumprojekts "Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". (Reģ.nr.353)
                        (dok.nr.1056, 1056A)
                         Ministru kabinets
32.         32. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām"". (Reģ.nr.354)
                        (dok.nr.1057, 1057A)
                         Ministru kabinets
33.         33. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"". (Reģ.nr.355)
                        (dok.nr.1058, 1058A)
                         Ministru kabinets
34.         34. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par preču robežkontroļu saskaņošanu". (Reģ.nr.356)
                        (dok.nr.1059, 1059A)
                         Ministru kabinets
35.         35. Likumprojekts "Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz,no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā (Stokholmas līgums, 1996)". (Reģ.nr.357)
                        (dok.nr.1060, 1060A)
                         Ministru kabinets
36.         36. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ.nr.358)
                        (dok.nr.1065, 1065A)
                         Ministru kabinets
37.         37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par biržām"". (Reģ.nr.359)
                        (dok.nr.1066, 1066A)
                         Ministru kabinets
38.         38. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"". (Reģ.nr.360)
                        (dok.nr.1067, 1067A)
                         Ministru kabinets
39.         39. Likumprojekts "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā". (Reģ.nr.361)
                        (dok.nr.1068, 1068A)
                         Ministru kabinets
40.         40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Reģ.nr.362)
                        (dok.nr.1069, 1069A)
                         Ministru kabinets
41.         41. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ.nr.363)
                        (dok.nr.1070, 1070A)
                         Ministru kabinets
42.         42. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ.nr.364)
                        (dok.nr.1071, 1071A)
                         Ministru kabinets
43.         43. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ.nr.365)
                        (dok.nr.1072, 1072A)
                         Ministru kabinets
44.         44. Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā". (Reģ.nr.366)
                        (dok.nr.1073, 1073A)
                         Ministru kabinets
45.         45. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bezpeļņas organizāciju"". (Reģ.nr.367)
                        (dok.nr.1074, 1074A)
                         Ministru kabinets
46.         46. Likumprojekts "Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu". (Reģ.nr.368)
                        (dok.nr.1075, 1075A)
                         Ministru kabinets
47.         47. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ.nr.369)
                        (dok.nr.1076, 1076A)
                         Ministru kabinets
48.         48. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 3.jūnija lēmumā "Par pievienošanos starptautiskajām konvencijām jūrniecības jomā"". (Reģ.nr.370)
                        (dok.nr.1077, 1077A)
                         Ministru kabinets
49.         49. Likumprojekts "Grozījums Komercķīlas likumā". (Reģ.nr.371)
                        (dok.nr.1078, 1078A)
                         Ministru kabinets
50.         50. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ.nr.372)
                        (dok.nr.1079, 1079A)
                         Ministru kabinets
51.         51. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ.nr.373)
                        (dok.nr.1080, 1080A)
                         Ministru kabinets
52.         52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"". (Reģ.nr.374)
                        (dok.nr.1081, 1081A)
                         Ministru kabinets
53.         53. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ.nr.375)
                        (dok.nr.1082, 1082A)
                         Ministru kabinets
54.         54. Likumprojekts "Finanšu instrumentu tirgus likums". (Reģ.nr.376)
                        (dok.nr.1083, 1083A)
                         Ministru kabinets
55.         55. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"". (Reģ.nr.377)
                        (dok.nr.1085, 1085A)
                         Juridiskā komisija
56.         56. Likumprojekts "Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā". (Reģ.nr.378)
                        (dok.nr.1086, 1086A)
                         Juridiskā komisija
57.         57. Likumprojekts "Likums par Latvijas galvaspilsētu Rīgu". (Reģ.nr.379)
                        (dok.nr.1088, 1088A)
                         Deputāti Māris Grīnblats, Jānis Straume, Pēteris Tabūns, Juris Dobelis, Anna Seile
58.         58. Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma Apvienotās komitejas rezolūciju nr.1/2002 "Par grozījumiem Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma A protokolā"". (Reģ.nr.380)
                        (dok.nr.1093, 1093A)
                         Ministru kabinets
59.         59. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā". (Reģ.nr.381)
                        (dok.nr.1095, 1095A)
                         Ministru kabinets
60.         60. Likumprojekts "Grozījums Informācijas atklātības likumā". (Reģ.nr.382)
                        (dok.nr.1096, 1096A)
                         Ministru kabinets
61.         61. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas konvenciju par Eiropas farmakopejas izveidi ar grozījumiem, kas izdarīti ar tās 1989.gada 16.novembra protokolu"". (Reģ.nr.383)
                        (dok.nr.1097, 1097A)
                         Ministru kabinets
II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
62.         1. Lēmuma projekts "Par Inetas Ozolas iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi". (Reģ.nr.183)
                        (dok.nr.1089)
                         Juridiskā komisija
63.         2. Lēmuma projekts "Par Jāņa Ernstsona iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi". (Reģ.nr.184)
                        (dok.nr.1090)
                         Juridiskā komisija
64.         3. Lēmuma projekts "Par Dimitrija Zamjatina iecelšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi". (Reģ.nr.185)
                        (dok.nr.1091)
                         Juridiskā komisija
65.         4. Lēmuma projekts "Par Judītes Mauliņas iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi". (Reģ.nr.186)
                        (dok.nr.1092)
                         Juridiskā komisija
III. Lēmumu projektu izskatīšana
66.         1. Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Vladimira Buzajeva saukšanai pie administratīvās atbildības". (Reģ.nr.182)
                        (dok.nr.1064)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
67.         2. Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu". (Reģ.nr.187)
                        (dok.nr.1094)
                         Juridiskā komisija
IV. Likumprojektu izskatīšana
69.         2. Likumprojekts "Par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās". (Reģ.nr.295)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.896, 985)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
70.         3. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ.nr.298)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.899, 986)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
71.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ.nr.299)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.900, 987)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
79.         55. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"". (Reģ.nr.377)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.1085, 1085A)
                         Juridiskā komisija
80.         56. Likumprojekts "Grozījums Saeimas vēlēšanu likumā". (Reģ.nr.378)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.1086, 1086A)
                         Juridiskā komisija
72.         5. Likumprojekts "Par Eiropas Sociālās hartas labojumu protokolu". (Reģ.nr.277)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.810, 988)
                         Ārlietu komisija
73.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Reģ.nr.287)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.870, 990)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
74.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"". (Reģ.nr.220)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.560, 1001)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
75.         8. Likumprojekts "Valsts apbalvojumu likums". (Reģ.nr.314)
                         (1. lasījums)
                        (dok.nr.989, 1051)
                         Juridiskā komisija
76.         9. Likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā". (Reģ.nr.168)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.350, 1061)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
77.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izņēmuma stāvokli"". (Reģ.nr.169)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.351, 1062)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
78.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu"". (Reģ.nr.149)
                         (2. lasījums)
                        (dok.nr.298, 1063)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
81.         27. Likumprojekts "Grozījumi "Likumā par ostām"". (Reģ.nr.347)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.1049, 1049A, 1112B, 1049 B)
                         Ministru kabinets
82.         28. Likumprojekts "Grozījumi Rīgas brīvostas likumā". (Reģ.nr.348)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.1050, 1050A, 1112C, 1049B)
                         Ministru kabinets

Sēde beigusies 12:38!!!