Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 06. oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums Likumā par ostām". (Reģ. nr.1359)
                        (Dok. nr.4691, 4691A)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā". (Reģ. nr.1360)
                        (Dok. nr.4692, 4692A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā". (Reģ. nr.1365)
                        (Dok. nr.4708, 4708A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
4.         4. Likumprojekts "Latvijas Televīzijas ēkas būvniecības un finansēšanas kārtības likums". (Reģ. nr.1366)
                        (Dok. nr.4715, 4715A)        (Balsojums: par-64, pret-8, atturas-1)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
5.         5. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2006.gadam". (Reģ. nr.1367)
                        (Dok. nr.4716, 4717, 4717A, 4717B, 4717C)        (Balsojums: par-71, pret-8, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), visām komisijām
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.1368)
                        (Dok. nr.4716, 4718, 4718A)        (Balsojums: par-69, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". (Reģ. nr.1369)
                        (Dok. nr.4716, 4719, 4719A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību"". (Reģ. nr.1370)
                        (Dok. nr.4716, 4720, 4720A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"". (Reģ. nr.1371)
                        (Dok. nr.4716, 4721, 4721A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1372)
                        (Dok. nr.4716, 4722, 4722A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". (Reģ. nr.1373)
                        (Dok. nr.4716, 4723, 4723A)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-2)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
12.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1374)
                        (Dok. nr.4716, 4724, 4724A)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
13.         13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"". (Reģ. nr.1375)
                        (Dok. nr.4716, 4725, 4725A)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai
14.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"". (Reģ. nr.1376)
                        (Dok. nr.4716, 4726, 4726A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai
15.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.1377)
                        (Dok. nr.4716, 4727, 4727A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Sociālo un darba lietu komisijai
16.         16. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.1378)
                        (Dok. nr.4716, 4728, 4728A)        (Balsojums: par-69, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)
17.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"". (Reģ. nr.1379)
                        (Dok. nr.4716, 4729, 4729A)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā), Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai
18.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli''". (Reģ. nr.1380)
                        (Dok. nr.4731, 4731A)        (Balsojums: par-28, pret-0, atturas-53)
                         Deputāti Anna Seile, Māris Grīnblats, Juris Dobelis, Jānis Straume, Imants Kalniņš
                         Noraidīts


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
19.         1. Lēmuma projekts "Par Andas Briedes apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.808)
                        (Dok. nr.4710)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
20.         2. Lēmuma projekts "Par Sandras Dreijas iecelšanu par Valkas rajona tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.809)
                        (Dok. nr.4711)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
33.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Reģ. nr.1368)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4716, 4718, 4718A, 4750)        (Balsojums: par-78, pret-12, atturas-1)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
34.         7. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". (Reģ. nr.1369)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4716, 4719, 4719A, 4750)        (Balsojums: par-78, pret-9, atturas-1)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
35.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību"". (Reģ. nr.1370)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4716, 4720, 4720A, 4750)        (Balsojums: par-78, pret-5, atturas-1)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
36.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"". (Reģ. nr.1371)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4716, 4721, 4721A, 4750)        (Balsojums: par-80, pret-5, atturas-0)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
37.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1372)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4716, 4722, 4722A, 4750)        (Balsojums: par-78, pret-2, atturas-2)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
38.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"". (Reģ. nr.1373)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
    & nbsp;                   (Dok. nr.4716, 4723, 4723A, 4750)        (Balsojums: par-78, pret-1, atturas-1)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
39.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1374)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4716, 4724, 4724A, 4750)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
40.         13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"". (Reģ. nr.1375)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4716, 4725, 4725A, 4750)        (Balsojums: par-81, pret-1, atturas-1)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
41.         14. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"". (Reģ. nr.1376)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4716, 4726, 4726A, 4750)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
42.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"". (Reģ. nr.1377)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4716, 4727, 4727A, 4750)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
43.         16. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.1378)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4716, 4728, 4728A, 4750)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
44.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"". (Reģ. nr.1379)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4716, 4729, 4729A, 4750)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
45.         5. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2006.gadam". (Reģ. nr.1367)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4716, 4717, 4717A, 4717B, 4717C, 4750)        (Balsojums: par-74, pret-13, atturas-7)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
21.         1. Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā". (Reģ. nr.1307)
                         (2. lasījums)       (5 priekšlikumi) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4504)        (Balsojums: par-56, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
22.         2. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1242)
                         (3. lasījums)       (14 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4701)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Juridiskā komisija
23.         3. Likumprojekts "Aizsargātu pakalpojumu sniedzēja tiesību aizsardzības likums". (Reģ. nr.1249)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.4343, 4699)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
24.         4. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Reģ. nr.1341)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4608, 4700)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
25.         5. Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm par militārā un civilā personāla statusu, kas norīkots darbam Eiropas Savienības iestādēs, štāba un spēku statusu, kuri ir pieejami Eiropas Savienībai saistībā ar tādu uzdevumu sagatavošanu un izpildi, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 17.panta otrajā daļā, tostarp mācībām, un par dalībvalstu militārā un civilā personāla statusu, kas, lai darbotos šajā jomā, ir nodots Eiropas Savienības rīcībā". (Reģ. nr.1319)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4521, 4703)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija
26.         6. Likumprojekts "Par Konvenciju par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Konvencijai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā 1980.gada 19.jūnijā, un Pirmajam un Otrajam protokolam par tās interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa". (Reģ. nr.1330)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4536, 4704)        (Balsojums: par-73, pret-1, atturas-0)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija
27.         7. Likumprojekts "Grozījums Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā". (Reģ. nr.1223)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4227, 4705)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija
28.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku"". (Reģ. nr.1141)
                         (2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
                        (Dok. nr.3891, 4707)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
29.         9. Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā". (Reģ. nr.1276)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4421, 4709)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
30.         10. Likumprojekts "Valsts civildienesta ierēdņu disciplinārās atbildības likums". (Reģ. nr.1035)
                         (2. lasījums)       (88 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.3418, 4712)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


IV. Lēmuma projekta izskatīšana
31.         Lēmuma projekts "Par likumprojekta ''Grozījumi Civillikumā'' (reģ. nr.1291; dok. nr.4479) atdošanu Ministru kabinetam pārstrādāšanai". (Lēm. proj. reģ. nr.810)
                        (Dok. nr.4730)        (Balsojums: par-79, pret-6, atturas-1)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija

Sēde beigusies 14:24